En patient i 50-årsåldern har anmält en försenad MR-undersökning och även försenad granskning av MR-bilder till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Patienten kom in till en akutmottagning i Region Skåne, med ryggsmärta sedan fem dagar tillbaka, känselbortfall i underlivet och svårigheter att kissa. När läkaren undersökte patienten noterade hen känselbortfallet och nedsatt knipförmåga i ändtarmens muskel. Men sträckning av ischiasnerven gick bra, likväl som att tömma urinblåsan. Läkaren gjorde bedömningen att magnetröntgenundersökning inte behövde genomföras akut. Patienten skickades hem och kallades dagen efter till MR-undersökning.

Ivos bedömning är att patienten borde ha fått en akut MR-undersökning direkt. Att röntgenbilderna inte granskades omedelbart, utan enbart två dagar senare när patienten återvände till akutmottagningen med ökade besvär, riktar Ivo ingen kritik mot. Detta eftersom fördröjningen orsakades av att MR-remissen inte var akut.

Patienten visade sig ha ett stort diskbråck som påverkade nerver till urinblåsa och tarm. Hade det så kallade cauda equina-syndromet upptäckts tidigare hade den stora nervskadan kunnat undvikas. Patienten opererades omedelbart när detta upptäcktes, men har fått bestående funktionsnedsättningar i underlivet.