En äldre man sökte vård redan hösten 2020 för besvär med ena bröstet och bröstvårtan. Läkaren på vårdcentralen tolkade problemen som svampinfektion och ordinerade behandling därefter. Patienten kom tillbaka ett halvår senare med samma besvär och ordinerades samma lokala behandling mot svampinfektion igen.

I februari 2022 sökte mannen vård igen hos en annan läkare för magbesvär och fortsatta problem med samma bröst. Då genomfördes en större utredning med fotoremiss till hudklinik, datortomografi och sedan biopsi. Resultaten visade på vätska och misstänkt tumör i lungsäcken. Diagnosen bröstcancer med metastaser ställdes i april 2022.

Rätt diagnos dröjde på grund av läkarens felaktiga bedömning och bristande uppföljning, enligt regionens lex Maria-anmälan.

»Möjligen hade metastasering kunnat undvikas och adekvat behandling insättas tidigare, om diagnosen ifrågasatts när patienten inte blev symtomfri av insatt behandling«, står det i anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.