Det var i början av 2019 som mannen kom till vårdcentralen för att kontrollera sitt PSA-värde. Han hade tidigare haft förhöjda värden, som dock varit normala för hans ålder vid upprepade kontroller.

Den här gången visade provtagningen ett PSA-värde som låg över det åldersspecifika gränsvärdet. Läkaren remitterade dock inte mannen till urolog för vidare utredning i enlighet med det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer.

När patienten tre år senare återigen tog kontakt med vårdcentralen för kontroll av PSA-värdet hade det stigit ytterligare. Den här gången remitterades han till urolog och diagnostiserades så småningom med invasiv prostatacancer.

I en lex Maria-anmälan uppger vårdgivaren att den fördröjda utredningen medfört allvarlig vårdskada.