Barnet vårdades på universitetssjukhusets barnavdelning när det drabbades av respiratorisk svikt. Då intensifierades dialysbehandlingen, skriver universitetssjukhuset i sin lex Maria-anmälan.

CPAP-behandling inleddes på vårdavdelningen av intensivvårdspersonal. Men en överflyttning till intensivvårdsavdelning dröjde, och när flytten väl genomförts drabbades barnet strax därpå av cirkulatorisk kollaps.

Efter ytterligare behandling återhämtade barnet sig dock. Sjukhuset gör dock lex Maria-anmälan eftersom bedömningen är att den cikulatoriska kollapsen kunnat undvikas om barnet flyttats till en högre vårdnivå tidigare.

Universitetssjukhuset menar att händelsen huvudsakligen berodde på bristande kännedom om rutiner och bristande kommunikation.