Enligt arbetsgivarens anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har läkaren varit inblandad i flera fall där patienter fått fördröjda diagnoser. Det har bland annat handlat om sena diagnoser av proppar i lungan och spridd cancersjukdom. Det sistnämnda fallet gäller en patient, tidigare behandlad för cancer i tjocktarmen, som kontaktat vårdcentralen i Mellansverige på grund av smärtor i bröstkorg och skulderblad, torrhosta, nedsatt aptit och trötthet. Patienten fick smärtstillande och rådet att kontakta fysioterapeut. Först fyra månader senare visade det sig att patienten hade drabbats av en tumör i lungan. Arbetsgivaren skriver att läkaren inte insett allvaret av att patienten sökt för svår smärta utan att uppvisa några allvarliga fynd i status och påpekar också att hen »inte tycks förstå vikten av att dokumentera korrekt i journalen«.

Efter att läkaren stängts av från sitt arbete har ytterligare missar upptäckts. På hens rum har man hittat flera kopior av svar på undersökningar som inte åtgärdats, med »varierande grad av allvarlighet«. Ett röntgensvar där utvidgad utredning rekommenderas hittades i en pappershög efter flera månader. Då hade patienten redan sökt sjukhus strax efter röntgen och diagnosticerats med metastaserad lungcancer.

Det visade sig också att läkaren erbjudit PRP-injektioner, experimentella injektioner utan vetenskapligt stöd.

Läkaren kritiseras av sin tidigare arbetsgivare för att ha visat på bristande omdöme, kunskapsluckor och bristande förmåga att utöva läkaryrket. Läkarens journaler beskrivs som röriga och anamnes, status och bedömning/åtgärd har blandats ihop. Man menar också att hen varit omdömeslös i operationsindikationer och att hen inte följt behandlingsprogram eller riktlinjer för läkemedelsbehandling, varför man ifrågasätter hur läkaren har kunnat få läkarlegitimation.

Läkaren själv påstås vara oförstående till kritiken. I stället är det patienten, arbetsbelastningen eller andra yttre faktorer som orsakat avvikelserna, enligt anmälan.