Efter att mamman och hennes dotter gjort ett vårdbesök fick mamman ett sms där en okänd person frågade henne vad hon använt för parfym dagen innan. Det framkom senare att personen som skickat sms:et var läkare på den närakut hon besökt med dottern, men det var inte den läkare de hade träffat. Mamman och hennes dotter kände obehag, polisanmälde det inträffade och flyttade tillfälligt från sin bostad på grund av händelsen.

I tingsrätten dömdes läkaren för dataintrång, och att också betala skadestånd till både mamman och dottern, och nu har alltså HSAN beslutat om en prövotid på tre år för läkaren.

Läkaren menade själv att han inte skickat sms:et för att göra någon illa utan för att han ville köpa parfymen som mamman hade haft på sig, till sin fru. I tingsrätten erkände han att gjort slagningar i patientjournalerna tillhörande mamman och dottern. Tingsrätten skriver i sin dom att läkaren »utsatt båda målsägandena för en allvarlig kränkning av deras personliga integritet«. Han dömdes därför också till att betala skadestånd på 5 000 kronor vardera till mamman och dotter.

HSAN skriver i sitt beslut att eftersom läkaren gjort sig skyldig till ett brott som har påverkat förtroendet för honom som läkare ska han föreskrivas prövotid om tre år. Myndigheten påpekar också att respekten för sekretessen inom hälso- och sjukvården är av yttersta vikt för tilltron till sjukvården och dess personal. Under prövotiden kommer läkarens yrkesutövning att granskas.