Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) insjuknade en ung patient i hjärtmuskelinflammation i Region Västerbotten hösten 2021. Omkring en vecka tidigare hade patienten uppsökt hälsocentral för att ta prover och få sin tredje ordinerade vaccination mot covid-19. Eftersom det var många som skulle vaccineras den dagen missade sjuksköterskan att patienten tillhörde den grupp som inte skulle vaccineras med Modernas vaccin.

Patienten, som sedan tidigare hade en tumörsjukdom, blev efter vaccinationen allvarligt sjuk och diagnostiserades alltså med hjärtmuskelinflammation. Hen kunde dock skrivas ut efter en tid men avled senare av sin tumörsjukdom, skriver chefläkaren i anmälan.

»Mest troligt drabbades patienten av en biverkan till vaccinet och det går inte att utesluta att vårdtillfället hade kunnat undvikas om korrekt vaccin givits till patienten.«

Månaden innan hade Folkhälsomyndigheten gått ut med att man rekommenderade en paus gällande användningen av Modernas vaccin Spikevax för alla födda 1991 och senare. Orsaken var just signaler om ökad risk för biverkningar, som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck, även om risken att drabbas beskrevs som väldigt liten.