Den norska läkaren fick sin svenska legitimation år 2008.

2021 fick läkaren en treårig prövotid med prövtidsplan, eftersom hen i sin yrkesutövning i Norge begått brott som ansetts påverka hens förtroende som läkare. I Norge hade läkaren dömts för grovt bedrägeri, förfalskning och falskt utlåtande till offentlig myndighet.

Dels har läkaren förfalskat en släktings signatur, dels utfärdat flera sjukintyg som hen inte haft rätt till.

Enligt beslutet om prövotid har läkaren, enligt egen utsago, varken haft förmåga att delta i möten eller att komma med egna yttranden.

Enligt prövotidsplanen skulle läkaren bland annat komma på möten med Ivo och uppvisa utdrag från belastningsregistret en gång om året, med tanke på vad hen tidigare dömts för.

När Ivo vid upprepade tillfällen kontaktat läkaren för uppföljningsmöten har läkaren inte återkopplat, men informerat via ombud att hen förmodligen inte skulle kunna arbeta mer som läkare på grund av sjukdom. Hen »klarade inte av att ta emot och processa information, att föra längre samtal eller att gå på möten«, enligt HSAN:s beslut.

I slutet av november ansåg Ivo att det var läge att utreda läkarens förmåga att arbeta.

Läkaren har återigen informerats, men inte återkopplat.

Då läkaren inte inkommit med handlingar som prövotiden krävt beslutade HSAN att återkalla läkarens legitimation.