Läkaren har under en period det här året arbetat på en vårdcentral i Mellansverige där flera ur personalen reagerat på läkarens arbete. Det har rört sig om »märklig handläggning, märkliga journaler och att ganska mycket av det som sattes upp i tidboken inte blev utfört«. I anmälan beskrivs flera fall där patienter drabbats av »tveksam eller direkt felaktig handläggning«.

En patient hade känt extraslag på hjärtat men i stället för att läkaren tog EKG fick patienten dels en föreläsning om hjärtats funktion, dels höra att hen troligtvis skulle drabbas av en stroke innan 65 års ålder. Läkaren rådde därmed patienten att köpa en apparat som tar tum-EKG – en apparat som läkaren själv varit med och tagit fram. Förutom en kostnad på 3 000 kronor krävdes också abonnemang på tjänsten – med bindningstid.

En annan patient som träffade läkaren i fråga kom med långvariga besvär med värk. Hen ordinerades högdos kortison, då läkaren trodde att patienten led av Polymyalgia reumatika – utan att vare sig undersöka eller provta patienten. Ett par veckor senare kom patienten till vårdcentralen med både andnöd och viktuppgång. »Läkaren bedömer detta bero på mirtazapin, men tycks inte tänka på att det är en känd effekt av kortison i högdos, vilket patienten står kvar på«, går det att läsa i anmälan. Därtill noterades ett lätt förhöjt p-glukos hos samma patient varpå läkaren satte in Metformin i högdos då läkaren utgick från att patienten hade diabetes – utan att ha konstaterat detta. Därutöver drabbades patienten av gastritsymtom, vilka i Ivo-anmälan beskrivs som biverkningar efter behandlingar för en åkomma patienten aldrig hade. »Därefter sätts han (patienten reds anm.) in på läkemedel efter läkemedel för att motverka dessa biverkningar, eller misstänkta biverkningar.«

I Ivo-anmälan beskrivs ytterligare tre patientfall och att det »tyvärr« finns många fler.

Läkaren beskrivs som grovt oskicklig samt att de ser att läkaren skrivit ut höga doser av mediciner där det inte funnits indikationer om någon diagnos. Detta »kan försätta många patienter i fara eller ogynnsamma medicinska situationer«, enligt Ivo-anmälan.

Läkaren arbetar inte längre på vårdcentralen i Mellansverige utan på en annan klinik i en större stad. Läkaren är ännu inte informerad om anmälan, enligt en inspektör på Ivo.