Läkaren anmäldes till ansvarsnämnden av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, under våren 2022. Detta för att Ivo ansett att han agerat olämpligt, oskickligt och gjort sig skyldig till brott. Läkaren har dömts för brott mot tystnadsplikten då han delat med sig av information om en patients åkommor till andra personer. Påföljden blev dagsböter och skadestånd.

Läkaren träffade patienten i fråga första gången år 2018 då hon hade genomgått en psykiatrisk utredning, fått en diagnos och var sjukskriven. Läkaren skrev sjukintyg och deltog i möten mellan patienten, hennes arbetsgivare och försäkringskassan. Därtill tog läkaren del av patientens journal utan lov – och rådfrågade en vän om hennes tillstånd.

Läkaren blev sedan så pass nära vän med patienten att de reste till tillsammans, både inom och utom landet. Läkaren ansåg vidare att han kunde ställa en diagnos som var mer passande än den patienten hade fått inom psykiatrin, för att »han träffade patienten hundratals timmar«, enligt HSAN:s beslut.

Patienten var exempelvis med på läkarens födelsedagsbjudning, där hon ska ha uttryckt självmordstankar. Då blev läkaren orolig och sökte upp patienten i hemmet, enligt HSAN:s beslut. Därefter anmälde patienten läkaren och önskade kontaktförbud – men så blev aldrig fallet.

Läkaren anser att han genom sitt agerande försökte hjälpa en svårdiagnostiserad patient. I HSAN:s beslut framgår också att läkaren hjälpt patienten med bostad och skjuts samt bidragit ekonomiskt till resor, restaurangbesök och varit ekonomiskt stöd till patientens anhöriga.

I ett telefonsamtal med Ivo har läkaren uppgett följande: »Det blev fel från första början med patienten. Han blev förälskad i henne och hon i honom«. Relationen ska däremot inte ha varit sexuell.

Ivo har bland annat ansett att läkaren brutit mot flera av Sveriges läkarförbunds regler. »Det är uppenbart att XX och patientens relation gått utöver vad som normalt kännetecknar en professionell relation inom vården.«

Läkaren motsätter sig HSAN:s prövotid men medger att det var fel att inleda en relation med patienten.