Läkaren, specialist i klinisk patologi, utreddes i en region i våras vilket kom att leda till anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Och nu i juli har patologen anmälts till Ivo av en andra region där läkaren fått nytt jobb.

Det var efter ett par avvikelser i den första regionen som en eftergranskning av läkarens fall gjordes. Under tiden omplacerades först läkaren, och i februari hade dennes anställning avslutats. Utredningen fortsatte dock och i de fall där brister upptäcktes som hade medfört, eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, har lex Maria-anmälningar gjorts.

Bland de utredda avvikelserna finns diagnosändringar där läkaren inte har satt en cancerdiagnos, men där eftergranskningen visat att sådan visst förekom. Där finns också fall där cancerdiagnos ändrats till annan diagnos.

Totalt granskade regionen sju fall som ansågs vara av mycket allvarlig karaktär. Därtill granskades åtta fall som inte ansågs lika allvarliga, men som verksamheten tycker pekar på ett »vårdslöst sätt att hantera prover«.

Läkaren fick jobb i en ny region. Men när denna region fick reda på anmälan till Ivo från den tidigare regionen, stängdes läkaren av från arbete. Då inleddes en eftergranskning av över 670 histologiska preparat.

Det ledde till fyra lex Maria-anmälningar om allvarlig vårdskada eller risk för sådan, och sju fall gällande vårdskada eller risk för vårdskada. Efter avstängningen förlängdes läkarens provanställning inte.

Den sista regionen gjorde nu i juli en anmälan av legitimerad personal till Ivo. Det är något arbetsgivare måste göra vid misstanke om att personalen utgör en patientsäkerhetsrisk.

I anmälan framkommer att läkaren inte delar uppfattningen att avvikelserna är anmärkningsvärda. Hen menar att de ligger på en nivå som kan förväntas utifrån antalet analyser och givna svar.