Läkaren dömdes för drygt ett år sedan i tingsrätten med dagsböter som påföljd. Hon hade då erkänt att hon olovligen tittat i tre patienters journaler under våren 2020, då hon var intresserad av den då nya sjukdomen covid-19. Vid tidpunkten gjorde hon sin ST och är i dag specialist inom psykiatri.

I höstas anmälde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ivo begärde att läkaren skulle få tre års prövotid, då hon gjort sig skyldig till ett brott som påverkar förtroendet för henne.

Nu har HSAN fattat beslut enligt Ivos begäran. HSAN konstaterar att läkaren medgett att hon inte haft någon vårdrelation till patienterna i fråga, och att brottet påverkat förtroendet för henne.

Läkaren själv anser att prövotiden är onödig då hon menar att hon aldrig mer kommer att ta del av patientuppgifter hon inte har rätt till eller begå andra brott. Hon har också fått höga böter och bett om ursäkt till de berörda patienterna. Men hon uttrycker också att hon vill göra rätt för sig och godtar beslutet om prövotid.

Under prövotid får yrkesutövaren behålla sin yrkeslegitimation, men står under särskild tillsyn av Ivo. Personer som missköter sig under sin prövotid eller inte följer villkoren för prövotiden, kan få sin legitimation återkallad.

Läs även:
Läkare läste patientjournaler om covid-19 – riskerar att få prövotid 
Allt fler läkare får prövotid av HSAN