Region Kalmar län har lex Maria-anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) där en 70-årig patient drabbats av afasi på grund av utebliven strokeförebyggande behandling vid paroxysmalt förmaksflimmmer.

Av anmälan framgår att patienten, som hade konstaterad hypertoni och diabetes typ 2, i ett första läge kontaktat sin vårdcentral och berättat att hon för två dagar sedan haft en episod på 5–6 minuter då hon inte kunde prata, men röra på armar och ben. Patienten uppgav att det gick att förstå vad anhörig sa men hon kunde inte svara. Anmälaren skriver att patienten efter episoden blev helt återställd, men att hon själv misstänkt transitorisk ischemisk attack (TIA).

Vårdgivaren uppger i anmälan att sjuksköterskan som tog emot telefonsamtalet arbetar på en filial, och i stället för att ge patienten en akut tid eller hänvisa till akuten skrev sjuksköterskan ett meddelande med hög prioritet till konsultationsansvarig läkare. Läkaren hann dock inte läsa meddelandet direkt på grund av hög arbetsbelastning, och det blev inte heller läst senare.

En tid senare fick patienten en stroke och drabbades av afasi. Av Ivo-anmälan framgår att svar på långtids-EKG – normalt frånsett att man under natten noterat fyra timmar förmaksflimmer – meddelades till läkare 2. Inte heller då noteras sjuksköterskans tidigare anteckning. Patienten fick därmed beskedet att långtids-EKG var normalt, och någon strokeförebyggande behandling vid paroxysmalt förmaksflimmmer startades inte. Patienten har fortsatt talsvårigheter.