En sjuksköterska som besökte en läkarkollega i dennes hem hittade av en slump patientjournaler och sekretessbelagda fotografier. När sjuksköterskan ifrågasatte varför läkaren hade handlingarna i sitt hem hävdade läkaren att dokumenten var en del av hens läkararbete och att hen tänkte förstöra dem, men att hen inte hade haft tid än.

Sjuksköterskan noterade också att läkaren hade delat filer genom en delad molnlagringsmapp som innehöll fotografier på patienter. Sjuksköterskan rapporterade händelsen till mottagningen där läkaren arbetade, som beslutade att starta en intern utredning. I utredningen upptäckte mottagningen också att läkaren hade läst fyra andra läkares patientjournaler utan behörighet.

Läkaren har nu anmälts till polisen, Inspektionen för vård och omsorg och Integritetsskyddsmyndigheten.