En läkare på hjärtmottagningen vid ett sjukhus i södra Sverige utfärdade av misstag ett dödsbevis för en patient. Detta skedde på grund av att läkaren gjorde en felaktig inmatning i Skatteverkets system. Patienten ströks ur folkbokföringen och ansågs vara avliden under sex dagar. Detta ledde till att patienten inte kunde uträtta ärenden hos myndigheter, som att hämta ut recept eller få sjukpenning.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar att läkaren brustit i noggrannhet och omsorg vid utfärdandet av dödsbeviset, vilket fick allvarliga konsekvenser för patienten, då hon hade svårt att få tillgång till sjukvård och att hantera ärenden hos myndigheterna.

Patienten uppger att hen klagade på händelsen omedelbart och att det dröjde innan vårdgivaren kontaktade hen, men att hen ändå är nöjd med de åtgärder som vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.