Patienten sökte vård på vårdcentralen hösten 2020 på grund av symtom som innefattade en brännande känsla och domning i det vänstra benet, vilket resulterade i en ostadig gång. Symtomen spred sig sedan från benet till armen och upp mot huvudet. Vid besöket remitterades patienten till akuten med misstanke om en neurologisk sjukdom, MS, stroke eller tumör. En utredning påbörjades i samråd med en neurolog, vilket ledde till en diagnos av MS.

Patienten själv hävdar att hen har haft liknande symtom i flera år och har besökt vårdcentralen flera gånger utan att bli ordentligt utredd.

Vårdgivaren menar att den fördröjda diagnosen uppstått på grund av att patienten har behandlats av flera olika enheter och läkare, vilket har gjort det svårt att koordinera och följa patientens journalöverföring över tid.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser däremot att vårdcentralen redan vid patientens besök 2009 borde ha genomfört en mer grundlig utredning eftersom hen redan då uppvisade MS-liknande symtom. Myndigheten menar att detta skulle ha möjliggjort en tidigare diagnos och behandling för patienten som nu lider av konstant smärta och har förlorat förmågan att utföra vardagliga aktiviteter.

Ivo kritiserar vårdcentralen för att ha brustit i att säkerställa adekvat vård under patientens besök och för att inte tidigare ha genomfört en mer konkret utredning i samråd med en neurolog.