En kvinna i 70-årsåldern, som tidigare opererats för magsäckscancer, avled i oktober 2022 med brusten kroppspulsåder. Enligt anmälan till Ivo orsakades hennes död av en stent som satts in vid operationen.

Kvinnan vårdades i hemmet i oktober 2022 efter en stor bukoperation till följd av magsäckscancer. Vid flera olika hembesök noterades att kvinnan led av besvär, så som smärtor i övre delen av buken och vätskande operationssår. Läkare konsulterades, som dock bedömde besvären som normala sviter efter det omfattade ingreppet.

En månad efter operationen fördes kvinnan akut till sjukhus med blodiga kräkningar, blod i avföringen och yrsel. Hon avled senare på operationsbordet, trots omfattande försök att rädda hennes liv.

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, som regionen gjort, dog kvinnan av brusten aorta orsakad av den stent som satts in vid bukoperationen.