Händelsen, som nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, inträffade år 2020 på en akutmottagning i Mellansverige. Den 86-åriga kvinnan, som bland annat led av diabetes och högt blodtryck, kom in med kraftigt försämrat allmäntillstånd efter flera dagar av kräkningar och diarré.

Kvinnan bedömdes lida av bland annat uttorkning, njursvikt och hjärtsvikt, och behandling med vätsketerapi sattes in direkt. Sedan dröjde det åtta timmar innan kvinnan flyttades till intensivvårdsavdelning för dialys. Hon avled senare på sjukhuset.

Enligt sjukhusets egen utredning berodde det inträffade på kommunikationsbrist.

»Utredning påvisar brister i kommunikation mellan olika specialister vilket försenade beslut om vårdnivå. Åtgärder har genomförts med bland annat skriftlig rutin för sambedömning av patienter i behov av högre vårdnivå« skriver sjukhuset på sin hemsida.