Den ovanliga händelsen inträffade i samband med en stämbandsoperation förra våren. En patient som drabbats av cancer i struphuvudet sövdes och operationen påbörjades med hjälp av laryngoskop och laser. Men när patientens syresättning mot slutet av operationen började sjunka beslutade personalen att höja syrgashalten till hundra procent, enligt sjukhusets anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. »Kort tid därefter antänds något och lågor slår upp kring laryngoskopet och patientens mun«, står det i anmälan.

Personalen lyckades släcka elden genom att lägga våta handdukar över lågorna, men patienten hade vid det laget redan ådragit sig brännskador på kinder, näsa, läpp, haka och i delar av munhålan. Operationen slutfördes därefter utan laser. En plastikkirurg kopplades in akut och rekommenderade rengöring, kylmask och salvkompresser. Patienten behövde långvarig intensivvård efter händelsen.

Sjukhuset har också anmält det inträffade till Läkemedelsverket, då medicintekniska produkter varit involverade.

Kombinationen av hundraprocentig syrgas och laser ökar brandrisken vid operationer, enligt nyhetsbyrån Siren.