En man fick våren 2018 diagnosen lungcancer och behandlades för den med gott resultat. Behandlingen var visserligen inte botande, men skulle kunna ge en potentiell överlevnad på flera år. Utredningen visade dock att mannen även hade en mindre cancertumör i tjocktarmen, varpå han fick remiss till kirurg specialiserad på området. Men någon operation blev det inte. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver i sitt kritikbeslut att det initiala beslutet att avstå från kirurgi, som togs i samband med en multidisciplinär konferens, var »anmärkningsvärt mot bakgrund av det i patientens fall rörde sig om en tidig upptäckt av en liten icke-symptomgivande tjocktarmscancer som hade kunnat behandlas genom att med tillhålskirurgi avlägsna tjocktarmens högra sida«.

Senare samma vår skrev läkare vid lungmottagningen återigen en remiss till kirurgmottagningen och bad om att överväga operation av tjocktarmstumören. Efter flera multidisciplinära konferenser beslutades i augusti att en operation var att rekommendera. Men efter att patienten haft ett samtal med sin läkare avskrevs planerna på operation. Ivo anser att läkaren »betonade potentiella risker med operation, medan riskerna med att avstå från operation i form av lokala symtom och spridning av cancern inte förmedlades på ett adekvat sätt«. Patienten litade på läkarens ord och valde att avstå från ingreppet.

Men enligt Ivo-anmälan hade mannen inte förstått att tumören i tjocktarmen var elakartad och den anhöriga bakom anmälan anklagar vården för att inte ha brytt sig om att kontrollera att all information gått fram till patienten.

Ivo skriver att det inte går att utesluta att den uteblivna operationen ledde till att cancern senare spred sig. Mannen avled hösten 2020.