Under en förlossning på ett universitetssjukhus förra året upptäcktes att barnets hjärtljud var påverkade. Därför beslutades att man skulle förlösa barnet med sugklocka. Totalt gjordes fyra försök, varav sugklockan släppte vid tre av tillfällena. Först därefter bestämde man sig för att göra ett urakut kejsarsnitt, enligt en lex Maria-anmälan. Barnet låg då i kvinnans fria bukhåla, efter att livmodern hade brustit.

Bebisen fick intensivvård efter födelsen men dog några dagar senare. Händelsen anmäls nu till Ivo, då det sena beslutet om kejsarsnitt kan ha varit en bidragande orsak till att barnet inte klarade sig.

Sjukhuset pekar ut bristande följsamhet till rutiner som en bakomliggande faktor. Efter det inträffade har man informerat om händelsen, ändrat riktlinjer och ordnat utbildningsinsatser.