Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten.

Ivo-kritik för provtagning utan medgivande

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprov togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande eller informerats. Patienten var sövd. (5 kommentar)

Psykiatripatient avled efter bristande somatisk vård

En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens somatiska hälsa.

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

En läkare vid ett nätläkarföretag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för otillräcklig anamnes och bristfällig bedömning.(4 kommentar)

Läkare kritiseras för att inte ha avbrutit undersökning tidigare

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare för att inte ha avbrutit en endoskopisk undersökning av gallvägarna i ett tidigare skede.

Ivo-kritik för brister i anslutning till besked om cancerprognos

Ivo-kritik för brister i anslutning till besked om cancerprognos

En patient tog sitt liv efter att ha fått besked om prognos. Sjukhuset får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för brister i omhändertagandet.

Läkare får prövotid för slängda pappersjournaler

Läkare får prövotid för slängda pappersjournaler

Förra året straffades en läkare med böter för att ha slängt pappersjournaler i återvinningen. Nu får läkaren dessutom prövotid på tre år. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

Förra året återkallade HSAN legitimationen för en plastikkirurg som genomfört ett antal bristfälliga näsoperationer. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Inspektionen för vård och omsorg vill att den läkare som dömts till 10 års fängelse för våldtäkter och övergrepp mot 50 barn fråntas sin legitimation.

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Tusentals patienter fick defekta spiraler.  Men trots att tillverkaren gick ut med information om felet informerade inte Region Skåne patienterna. 

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot en utlandsutbildad icke legitimerad läkare. Hen har, i väntan på AT, tjänstgjort som läkare hos en privat vårdgivare utan att ha ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

En läkare får sin legitimation indragen efter att hon systematiskt undanhållit sig Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Myndigheten ville utreda egenförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Medicinsk cannabis skrevs ut till patienter utan motiverande indikation. Det menar Ivo som yrkar att en läkare får prövotid och indragen behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel. 

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

En region får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha säkerställt att personal vid en akutklinik har tillräcklig kompetens att tolka drogtest.(8 kommentar)

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Ivo kritiserar två fall av missade hjärntumörer. I båda fallen sökte patienterna återkommande för huvudvärk.(2 kommentar)

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Inspektionen för vård och omsorg vill återkalla legitimationen för en läkare som dömts för dataintrång som skett vid uppåt 800 tillfällen.

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en läkare för bristande journalföring vid vård av närstående.

Diagnostiserade med hjälp av bioresonans – får kritik av IVO

En läkare som använt den alternativmedicinska metoden bioresonans för att ställa diagnos »kan inte undgå kritik« från Inspektionen för vård och omsorg efter en anonym anmälan.

Misstänks förskrivit narkotika till missbrukare och poserat med AK-47

Kan förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

En överläkare inom psykiatrin åtalsanmäls efter en relation med en patient som hen behandlade.