Denna webbplats vänder sig till läkare
Operation för bättre syn gjorde patienten närsynt – Ivo kritiserar

Operation för bättre syn gjorde patienten närsynt – Ivo kritiserar

Ögonläkaren uppmärksammade inte de avvikande mätvärdena innan operationen och satte in fel lins. Patienten blev kraftigt närsynt och behöver genomgå en ny operation. Efter klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar nu myndigheten kritik mot den opererande läkaren.

Kvinna bröt höften vid gynundersökning – skadan Ivo-anmäls

Bröt höften vid gynundersökning – vårdskadan Ivo-anmäls av regionen

En kvinna bröt höften efter att hennes ben fallit ur gynekologstolens benstöd. Region Kalmar har nu lex Maria-anmält den allvarliga patientskadan.  

Efter flera allvarliga missar – Ivo vill dra in allmänläkares legitimation

Efter flera allvarliga missar – Ivo vill dra in läkares legitimation

Allvarliga brister i journalföringen, bristfälliga undersökningar, bristande uppföljning – efter ett tillsynsärende mot en allmänläkare i sydöstra Sverige bedömer Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att läkaren varit grovt oskicklig. Nu begär myndigheten att legitimationen ska återkallas.

Skoliosdrabbade barn fick vänta – då bad överläkaren Ivo om råd

Skoliosdrabbade barn fick vänta – då bad överläkaren Ivo om råd

När måste läkare anmäla att en viss patientgrupp inte får vård i tid? Den frågan ställde Jörgen Ohlén, överläkare vid ortopediska kliniken vid Mälarsjukhuset, till Ivo. Svaret var inte helt tillfredsställande, tyckte han. Läkartidningen borrar djupare i frågan.

Patient avled efter fördröjd HLR – kliniken gör lex Maria-anmälan

Patient avled efter fördröjd HLR – kliniken gör lex Maria-anmälan

En medicinklinik i Norrbotten gör en lex Maria-anmälan till Ivo efter att personalen inte gav patient hjärt- och lungräddning, HLR, i tid. Patienten var också för sjuk för att kunna larma personal vid behov av hjälp.

Helsingborgs lasarett lex Maria-anmäler fyra händelser på akuten

Helsingborgs lasarett lex Maria-anmäler fyra händelser på akuten

Helsingborgs lasarett anmäler tre dödsfall och en ytterligare en riskfylld situation till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Den höga belastningen på akutmottagningen kan vara orsaken till att behandlingar har dröjt.

Ivo kritiserar läkare för försenad datortomografi vid hjärnblödning

Ivo kritiserar läkare för försenad undersökning vid hjärnblödning

En läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för sen diagnos av hjärnblödning. Trots en mans upprepade besök på akuten och ökad förvirring dröjde undersökningen med datortomografi.

Läkare missade två fall av cancer – anmäls till Ivo av arbetsgivaren

Läkare missade två fall av cancer – anmäls till Ivo av arbetsgivaren

En primärvårdsläkare fördröjde diagnosen av tjocktarmscancer för två patienter under samma år. I båda fallen orsakade förseningen lidande för patienten. Efter en internutredning anmäls hen nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Äldre läkare får prövotid för handskrivna och röriga journaler

HSAN ger äldre läkare prövotid för handskriven och rörig journal

En snart 90-årig läkare har riskerat patientsäkerheten genom sina svårtydda och bristfälliga journaler, enligt HSAN som dömer ut en treårig prövotid. Den äldre läkaren tycker att journalerna är tillfredsställande och ifrågasätter poängen med prövotiden.

Patient nära att kvävas efter trassel med en självstyrande insulinpump

Nära att kvävas efter trassel med en självstyrande insulinpump

En diabetespatient i Västa Götalandsregionen drabbades av tre allvarliga episoder av lågt blodsocker efter att hon fått en halvautomatisk insulinpump. Nu har vårdgivaren gjort en anmälan till Läkemedelsverket. Enligt anmälan var kvinnan nära att kvävas efter att ha satt mat i halsen under ett krampanfall.

Ivo kritiserar vårdgivare efter att två spädbarn avlidit till följd av sepsis

Ivo kritiserar vårdgivare efter att två barn avlidit på grund av sepsis

Två liknande fall av spädbarnsdöd inträffade 2021 på grund av GBS-sepsis. I båda fallen riktar Ivo kritik mot brister i vården. Mödrarna fick inte förebyggande antibiotikabehandling för sin GBS-infektion.

Oskicklig ST-läkare får prövotid

Oskicklig ST-läkare får prövotid

ST-läkaren på vårdcentralen underlät att skicka remisser och informera patienter om provsvar samt brast i uppföljning och journalföring. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, gett henne prövotid i tre år. Enligt myndigheten har det i flera fall funnits risk för allvarlig vårdskada. Bland annat skickades en remiss för en patient med misstänkt cancer först efter tre månader.

Sjukvården missade canceråterfall – gör lex Maria-anmälan

Missat canceråterfall anmäls till Ivo

En patient som tidigare hade behandlats för lungcancer fick blodiga upphostningar. Men vården missade att cancern hade kommit tillbaka, enligt en lex Maria-anmälan från Region Västerbotten.  

Visade likgiltighet vid förskrivning – förlorar sin läkarlegitimation

HSAN: Läkare visade likgiltighet för risker – förlorar legitimation

En västsvensk läkare har brustit grovt i förskrivning av bland annat narkotikaklassade läkemedel där han visat likgiltighet för riskerna. Det menar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som valt att dra in hans yrkeslegitimation. Läkaren själv beklagar bristerna och menar att han bland annat hotats av kriminella.

Uterusruptur – Region gör anmälan

Uterusruptur vid förlossning – Västmanland gör lex Maria-anmälan

I samband med en förlossning uppstod en uterusruptur. Sättet som förlossningen genomfördes på kan ha bidragit till ökade risker, anser Region Västmanland som nu gör en lex Maria-anmälan.

Patient avled efter att personal läst fel EKG 

Patient avled efter att personal läst fel EKG 

En patient vid ett västsvenskt sjukhus avled efter att personalen läst fel EKG. Nu lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen och chefläkaren tycker att journalsystemet hade kunnat vara tydligare.   (2 kommentarer)

Tre patienter avled efter covidutbrott

Tre patienter avled efter covidutbrott

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har anmält att totalt tre patienter avlidit efter ett covid-19-utbrott 2021.

Läkare hörde fel – patient fick sköldkörtel bortopererad i onödan

Läkare hörde fel – sköldkörtel opererades bort i onödan

En läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fick hela sköldkörteln och lymfkörtlar borttagna i onödan. Läkaren fick besked om vävnadsprov i fikarummet och uppfattade felaktigt att det visade på spridd cancer.

Ivo: Stora brister i förlossningens patientsäkerhetsarbete

Ivo: Stora brister i Skånes och Blekinges patientsäkerhetsarbete

Förlossningsvårdens patientsäkerhetsarbete i Region Skåne och Region Blekinge fungerar inte. De åtgärder som vårdgivaren formellt uppger att man vidtar stämmer inte överens med hur det ser ut i verkligheten, konstaterar Ivo i två beslut.

Kritik efter bristande diabetesuppföljning

Ivo kritiserar bristande uppföljning

Efter att en patient drabbats av ketoacidos samt flera allvarliga – och troligtvis bestående – komplikationer riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot en psykiatrisk vårdgivare i Västsverige.