Läkare kritiseras för bristande konsultation

En läkare inom primärvården får kritik för att han inte konsulterade öronläkare innan han skickade hem en patient utan halsmandlar med sväljningsbesvär, feber och allmänpåverkan med förhöjd hjärtfrekvens.

Läkare missade skov av ulcerös kolit

En patient med ett svårt skov av ulcerös kolit skickades hem från vårdcentralen med hostmedicin. Dagen efter drabbades han av blodpropp. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg.

Patient blev allvarligt sjuk av näringsdropp

En undernärd patient fick intravenöst näringsdropp med dubbelt så högt kaloriinnehåll som normalt i förhållande till hans vikt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren sedan patienten blivit allvarligt sjuk.

Konstnär agerade patient och vårdare på avdelning – IVO kritisk

Det var inte förenligt med kravet på god vård att låta en konstnär inta rollen som patient, vårdare och kurator på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus. Det anser Inspektionen för vård och omsorg.(2 kommentar)

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

En äldre läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bristfällig journalföring avseende 22 patienter. Enligt IVO har bristerna i dokumentationen medfört en patientsäkerhetsrisk.

Döende patient fick otillräcklig smärtbehandling

En ALS-patient fick sin kontinuerliga smärtbehandling stoppad när han lades in på sjukhus. Flera gånger fick personalen ge patienten injektioner mot den akuta smärtan innan kontinuerlig smärtlindring åter sattes in. Nu kritiseras vårdgivaren av Inspektionen för vård och omsorg. (3 kommentar)

Kritik för splittrad vård i samband med självmordsfall

Efter ett självmordsfall kritiseras en vårdgivare för bristande planering av patientens vård. Patienten träffade under fyra månader tio olika specialister i psykiatri. (1 kommentar)

Magsår togs för magsjuka – läkare och vårdgivare får kritik

En patient avled av blödande magsår efter att ha skickats hem två gånger från akutmottagningen med bedömningen magsjuka. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren för att samverkan inte skedde med andra specialiteter.

Skalltrauma togs för alkoholpåverkan

Den unga patientens sänkta medvetandetillstånd bedömdes bero på alkoholpåverkan. I själva verket hade han ett allvarligt nack- och skalltrauma.(1 kommentar)

Hjärtinfarkt togs för reflux – vården kritiseras

En patient med hjärtinfarkt misstänktes lida av reflux och skickades hem. Han avled samma natt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att en läkare och en sjuksköterska brast i sin handläggning. (2 kommentar)

IVO: Oväntade dödsfall ska polisanmälas

En läkare som inte tillkallade polis i samband med ett plötsligt och oväntat dödfall brast i sin handläggning, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO: Läkare borde träffat självmordsbenägen patient

En läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha följt upp en självmordsbenägen patient enbart via telefon. (14 kommentar)

Behandlingsbegränsning beslutades utan dokumenterat samråd

Den som fattar beslut om begränsning av livsuppehållande åtgärder ska samråda med en kollega och dokumentera det i journalen, påpekar Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut i ett klagomålsärende.(5 kommentar)

Patient gick med bruten fot i en månad

En patient som brutit foten vid en motorcykelfärd fick vänta mer än en månad på röntgen. Orsaken var att hans läkare inte misstänkte fraktur. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att handläggningen inte levde upp till lagens krav på en omsorgsfull vård.

Journalförde inte samtal med kollegor – får ta ansvaret för missad nervsjukdom

En läkare får kritik för att ha missat en nervsjukdom hos en patient med domningar. Läkaren hänvisar till samtal med kollegor, men då dessa inte journalfördes får läkaren själv ta ansvar för handläggningen.(1 kommentar)

Läkare kritiseras för ensam tarmoperation

En kirurg på ett länsdelssjukhus opererade en patient med Crohns sjukdom och misstänkt tarmperforation ensam i stället för att remittera till högspecialiserad vård. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kritik mot klinik som använde defekt operationsutrustning

En utrustning för laparoskopi hade krånglat under längre tid. Trots detta fortsatte kliniken att använda den. Efter att en patient drabbats av komplikationer efter en bukhåleoperation får vårdgivaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Magsjuk patient fortsatte ta Metformin – avled

En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten drabbades av laktoacidos och avled.

Flera brister bakom dödsfall i akut binjurebarksvikt

Ett dödsfall i binjurebarksvikt bedöms av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en allvarlig vårdskada. Otillräcklig handledning av AT-läkare och bristande uppföljning av provsvar är några av de brister som IVO pekar på i sin utredning. (3 kommentar)

HSAN: Ingen prövotid för att ge kostråd med hjälp av bioresonans

HSAN: Ingen prövotid för att ge kostråd med hjälp av bioresonans

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd riktar allvarlig kritik mot en läkare som ordinerat sina patienter en strikt glutenfri kost utan föregående provtagning. Men någon prövotid, som Inspektionen för vård och omsorg yrkat på, blir det inte.