Sjukhus får allvarlig kritik för bristande vård på psykiatriavdelning

Ett stort sjukhus får kritik för bristande vård, bristande uppmärksamhet på biverkningar samt bristande avvikelsehantering i ett fall som ledde till att patienten blev förlamad.

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Läkemedelsverket har avskrivit ett tillsynssärende som gällde läkemedel donerade av allmänheten till organisationen Läkare i världen.

IVO yrkar på prövotid för läkare som dömts för dataintrång

En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nu vill IVO att HSAN beslutar om prövotid.(2 kommentar)

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

IVO anser att en vårdgivare brast i att erbjuda vård på lika villkor då patienter utestängdes från tillgång till LARO-behandling med hänvisning till typ av beroende.

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

Fem läkare har brustit i medicinsk handläggning och dokumentation i samband med en fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation hos en tvååring, enligt IVO.

Sahlgrenska får IVO-kritik för bristande info om vårdskadehändelse

Inspektionen för vård och omsorg anser att Sahlgrenska universitetssjukhuset vidtagit nödvändiga åtgärder efter en händelse för två år sedan där en gravid kvinna avled. Däremot anser myndigheten att det finns brister vad gäller att informera om resultatet av internutredningen av händelsen och de lärdomar som har dragits.

IVO-kritik för hygienförsummelse

IVO-kritik för hygienförsummelse

En privatläkare fick bakläxa av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha följt föreskrifterna om basal hygien. Läkaren hade till exempel haft armbandsur under undersökningar, bytt om till arbetskläder i hemmet och inte konsekvent använt skyddshandskar.  (1 kommentar)

IVO-kritik: Nyköpings lasarett brister i akut barnsjukvård

Nyköpings lasarett brister i kompetens när det gäller akut sjuka barn, vilket också är ett arbetsmiljöproblem. Det visar flera fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.(2 kommentar)

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Karolinska universitetssjukhuset efter att en patient, som senare avled, fått vänta 72 dagar på operation.

Två läkare får kritik av IVO efter utsättning av psykofarmaka

Två läkare inom psykiatrin får kritik då de avslutat förskrivningen av all psykofarmaka till en patient vars urinprov visat på förekomst av amfetamin.

Kritik efter dödlig kombination av läkemedel

Kritik efter dödlig kombination av läkemedel

En äldre patient i Mellansverige avled i läkemedelsförgiftning efter en kombination av mycket höga koncentrationer av ett antidepressivt läkemedel och ett läkemedel mot munsvamp. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vårdgivaren. (4 kommentar)

Ingen IVO-kritik för infektioner

Sju patienter drabbades av djupa infektioner efter ryggoperation vid Skånes universitetssjukhus, troligen på grund av operationsmiljön. Nu avslutar Inspektionen för vård och omsorg ärendet utan åtgärd.

Läkare får kritik för information i korridor om undersökningsfynd

Läkare får kritik för information i korridor om undersökningsfynd

En läkare som i en korridor på en avdelning lämnade information om fynd från en skiktröntgen till en patient uppfyllde inte hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård. Den bedömningen gör Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut.(9 kommentar)

Läkare höll fast vid beslut om vakenkirurgi – får kritik av IVO

Trots att patientens tillstånd försämrades stod den ansvariga läkaren fast vid beslutet om att avlägsna dennes hjärntumör med vakenkirurgi. Det ledde till att patienten fick vänta åtta månader på ingreppet – och under tiden blev halvsidigt förlamad.

Sjukhus kritiseras efter förlossningsskada

Trots att en kvinna drabbats av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn föddes, forcerades hennes andra förlossning bland annat genom yttre press och en ny bristning uppstod. Sjukhuset där kvinnan födde får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i utredningen av fallet.

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att en läkares undersökning av en patients svullna arm och hand via ett digitalt möte i en app i mobilen var otillräcklig. Dessutom får läkarens journalföring kritik. (4 kommentar)

IVO-kritik för obehöriga läkare

Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral.

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede.

Landsting får kritik för att läkare utan legitimation jobbar ensamma

Region Jämtland Härjedalen låter vikarierande underläkare, som ännu inte gjort sin allmäntjänstgöring, arbeta ensamma på akutmottagningarna utan direkt stöd av legitimerade läkare. Nu får regionen kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nätläkare får kritik för lättvindig remiss

En läkare hos en digital vårdgivare utfärdade en remiss till ortoped på alltför lösa grunder. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en patient sökt konsultation online på grund av ledsmärta.(4 kommentar)