Att välja utredningsmetod för vårdens haverier

Då den första studien om säkerhetsbrister inom sjukvården publicerades blev den mycket ifrågasatt [1]. Men det har blivit alltmera uppenbart att sjukvården som system betraktat har brister ur ett säkerhetsperspektiv [2, 3]. Ett säkerhetsarbete innehåller flera komponenter, en är att arbeta med avvikelser. Det är dessutom ett krav att sjukvården skall ha och använda väl […]

»Urinvägsinfektion« var tarmvred

Den 64-åriga kvinnan hade tidigare genomgått en galloperation. Den 22 augusti 2004 insjuknade hon med buksmärtor och illamående. Två dagar senare sökte hon vid vårdcentralen och undersöktes av distriktsläkaren. Enligt journalen hade hon värk i buken, som var uppsvullen. Hon hade ätit dåligt och mått illa, men hon hade inga urinvägssymtom. Vid undersökningen var buken […]

»I sådana fall bör man vara frikostig med EKG-undersökningar vid bröstsmärta«

Den 62-årige mannen, som varit rökare, hade sedan tidigare högt blodtryck och förhöjda blodfettvärden. Han sökte den 14 juni 2004 på vårdcentralen för bröstsmärtor. En EKG-undersökning var normal och besvären bedömdes av distriktsläkaren som en inflammatoriskt utlöst smärta i övergången mellan revben och bröstben och patienten ordinerades ett antiinflammatoriskt läkemedel. Den 23 juni sökte patienten […]

»Muskelsträckning« var hälseneruptur med diastas

Den 36-årige mannen kom till vårdcentralen den 8 september 2004 på grund av smärtor i höger vad. Han hade blivit sparkad på vaden under en fotbollsmatch två veckor tidigare och hade sedan dess lidit av hälta och värk samt svårigheter att belasta foten. Distriktsläkaren undersökte hans underben och fotled, men noterade varken svullnad eller rodnad. […]

Läkare bröt mot tystnadsplikten

Den 23-årige mannen kom till vårdcentralen bland annat för att han behövde ett intyg. Följande dag kontaktade läkaren mannens mor för att få ytterligare information kring intyget. Patienten anmälde läkaren för att ha åsidosatt tystnadsplikten. Denne hade kontaktat hans mor och lämnat uppgift om att han sökt ett intyg. Han kan tala för sig själv […]

»Ischias« var djup ventrombos hos nyförlöst

Den 23-åriga kvinnan hade nyligen förlösts då hon den 7 juli 2004 uppsökte akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av smärtor i rygg och ben. Sedan jourhavande gynekolog bedömt att besvären orsakades av ryggskott och ischias ordinerades Diklofenak. Kvinnan återkom till sjukhuset påföljande dag sedan smärtorna förvärrats och strålade ut i höger ben. Hon undersöktes […]

Familjeläkare missade lungcancer – borde ha lyssnat på kvinnans lungor

Kvinnan sökte i augusti 2003 för värk i vänster öra. Familjeläkaren remitterade henne då för öronundersökning. Hon återkom i september med liknande besvär. Familjeläkaren ordinerade smärtstillande medel. Vid besök i oktober hade kvinnan varit på öronundersökningen, vid vilken inte framkommit några avvikelser. Hon hade värk i nacke, axlar och bröstrygg. Familjeläkaren bedömde att det rörde […]

»Psykosomatiska besvär« var akut appendicit med varbildning

Den 18-årige mannen kom den 21 december 2004 till kirurgen på grund av magbesvär av stresstyp. Den 1 mars 2005 fick han akut ont i magen och kräktes. På grund av fortsatta magsmärtor kom han nästa dag till samma kirurg, som bedömde besvären som psykosomatiska. Den 4 mars sökte mannen vid ett centrallasarett. Han blev […]

Borde undersökt brösten, gjort kontroll och frågat om förekomst av bröstcancer i familjen

Den 39-åriga kvinnan sökte den 12 juli 2004 vid vårdcentralen på grund av en knöl i vänster armhåla. Hon undersöktes av distriktsläkaren som bedömde förändringen som en normal lymfkörtel. Kvinnan vände sig senare till en privatpraktiserande läkare som, efter undersökning med ultraljud och mammografi, diagnostiserade cancer i vänster bröst. Hon remitterades till sjukhus, där man […]

Ny nationell konferens om patientsäkerhet hålls i höst hålls i september

I det seminariet, som är ett av många, beskrivs den teoretiska bakgrunden till risk- och orsaksanalyser. Där redovisas ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård och praktiska råd om hur det ska användas. I ett uppföljningsseminarium diskuteras illustrativa exempel från enskilda patientfall och organisationer. Praktiska övningar genomförs. Konferensen är den andra i sitt slag och hålls […]

Vållande till annans död eller justitiemord?

Den 25 mars 2004 blev psykiater J instämd till tingsrätten för påstått grovt vållande till annans död. Dödsfallet inträffade natten mellan den 25 och 26 augusti 1999. Psykiater J hade vid 17-tiden den 25 augusti 1999 bedömt att P, en man född 1980, inte uppfyllde kriterierna för tvångsintagning enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Följaktligen […]

GAF-skalan inom psykiatrin – kejsarens nya kläder?

Om man har en skattningsskala för hur kallt man tror att människor tycker att det är vid olika temperaturer och jämför skattningarna med motsvarande avlästa temperaturer, kan man med cirkelresonemang och statistisk okunskap få fram fina »korrelationer« som man tycker »validerar« skattningsskalan. Sedan tar man medelvärdena (!) av folks skattningar på olika orter i Sverige […]

»Periartros i axeln« var hjärtinfarkt

Mannen kom till vårdcentralen eftersom han besvärades av vänstersidiga axelsmärtor, som strålade ut i armen och som hade uppstått utan föregående trauma. Läkaren konstaterade normal rörlighet i axellederna. Det förelåg varken rodnad eller värmeökning och han noterade endast lätta krepitationer i ytterställningarna. Han bedömde att besvären orsakades av lätt periartros i axelleden och ordinerade Arthrotec. […]

Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död

Det var för tre år sedan som en tre månader gammal flicka fick en tio gånger för hög dos kramplösande medel och avled. Fallet togs upp av en åklagare som väckte åtal. I tingsrätten dömdes sjuksköterskan för vållande till annans död till villkorlig dom. Såväl åklagaren som sjuksköterskan överklagade domen, den förra ville att den […]

Vill ha prövning i HSAN – inte i allmän domstol

Läkarförbundet hävdar bland annat att händelser inom sjukvården ska utredas och prövas enligt det regelverk och i den instansordning som är anpassad för och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Det innebär Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), länsrätten, kammarrätten och så vidare. »Mycket olyckligt« Sedan en psykiater dömts för vållande till annans död efter […]

OECD-panel föreslår internationella patientsäkerhetsindikatorer

Säkerhetsindikatorer behövs för att kunna följa upp och utvärdera effekter av säkerhetsfrämjande åtgärder, men också för att jämföra kvaliteten mellan olika vårdgivare, regioner och sjukvårdssystem. Denna artikel beskriver ett förslag till internationella patientsäkerhetsindikatorer, som tagits fram av en expertpanel inom OECD. Har saknat uppgifter om kvalitet I många länder, däribland Sverige, pågår diskussioner om hälso- […]

»Rutinerna för särskilt potenta läkemedel ses över – vill undvika liknande situationer i framtiden«

En 83-åriga kvinnan med en reumatisk ledsjukdom fick i januari 2004 en högersidig stroke med kvarstående besvär i form av talsvårigheter och högersidig kraftnedsättning. Hon blev den 27 juli inlagd vid ett universitetssjukhus för vänstersidig svaghet. Hon medicinerade då med Methotrexate. Detta ändrades på akutmottagningen till Emthexat, vars aktiva substans är metotrexat. Efter några dygns […]

Ordinerade kontraindicerad medicin

På grund av psykiska problem behandlades den 41-årige mannen med Cipralex. Han var överviktig och ville ha viktreducerande läkemedel. Läkaren övervägde den 22 december 2003 att sätta in Reductil. Vid ett nytt besök den 16 januari 2004 satte han in preparatet i dosen 10 mg x 1. Vid återbesök den 13 februari meddelade patienten att […]

För tidigt fött barn fick en tio gånger för hög dos Midazolam

Den premature tvillingen överfördes till sjukhusets barn- och ungdomsklinik, där han till en början vårdades i respirator. Den första natten var han orolig. Morfin och paracetamol hade givits med dålig effekt. En sjuksköterska kallade på ST-läkaren, som kom och ordinerade det lugnande medlet Midazolam. Dock angav han i den skriftliga ordinationen dosen 1,4 ml/1,4 mg […]

De fällande utslagen för fel i samband med förskrivning av läkemedel duggar tätt

På de här sidorna ger vi en liten provkarta på färska typfall med fällda läkare. I den här artikeln berättar vi bara kort om några fall som inte får egna utrymmen. Vi tar upp ett fall där en för tidigt född pojke fick en 10 gånger för hög dos av Midazolam . Just tio gånger […]