För år 2019 finns 1,6 miljarder kronor avsatta för införandet av en kömiljard inom sjukvården, med uppgift att korta vårdköerna. En kömiljard är också en viktig del av den 73-punktsöverenskommelse (Januariavtalet) som ligger till grund för den nuvarande samverkan mellan regeringen och Centern samt Liberalerna. När Läkartidningen intervjuar Anders W Jonsson torsdagen den 13 juni säger han:

– Jag hoppas att vi de närmaste dagarna kan hitta en lösning på den där frågan.

Anders W Jonsson påpekar att en lösning förutsätter en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

– Vi befinner oss nu i slutfasen på de här förhandlingarna, säger han.

Han betonar dock samtidigt att tanken framåt i tiden är att en kömiljard ska reformeras och den kommer därför att förändras under kommande år.

Anders W Jonsson är barnläkare från Gävle och en av de främsta makthavarna inom den svenska sjukvårdspolitiken. Han är gruppledare för Centerpartiets riksdagsgrupp, sjukvårdspolitisk talesperson och förste vice ordförande i partiet.

I det första avsnittet av Läkartidningens podd, som går att lyssna på här, berättar han förutom om kömiljarden bland annat om varför han fortsätter att arbeta kliniskt, planerna för en primärvårdsreform, och hur problemet med att nya momsregler diskriminerar privata vårdgivare ska lösas.

Läkartidningen återkommer framöver med nya avsnitt av podden. Du kan hitta alla avsnitt på podbean.com.