Som statlig utredare med ansvar för utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård är Anna Nergårdh just nu en av de viktigaste makthavarna inom den svenska sjukvården. Utredningen har i uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras.

En stor del av intresset för utredningen har handlat om en följd av den. Det vill säga hur ett kommande regeringsförslag om en primärvårdsreform ska se ut. Men Anna Nergårdh är noga med att betona att det inte går att enbart titta på primärvårdens utformning.

– Vi behöver reformera hela systemet. Om man får för sig att det räcker med att titta på det som är primärvård i dag, då kommer det inte att hända, utan man måste titta på helheten, säger hon i Läkartidningens podd.

Anna Nergårdh berättar också att hon trots sitt uppdrag som statlig utredare, fortsatt att vara verksam som läkare.

– Jag har lite mottagning kvar, säger hon i podden.

Läkartidningen återkommer framöver med nya avsnitt av podden. Du kan hitta alla avsnitt på podbean.com. Där finns också en RSS-länk för prenumeration i poddspelare.