Per Cajander, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Privat

– Vi använder faktiskt det redan från start, de får inte konventionell syrgasbehandling och det har varit väldigt lyckat hittills. Våra patienter mår bra när dom kommer in till IVA, säger Per Cajander, specialist i anestesi och intensivvård och överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Han är därmed en av många läkare som nu är engagerad i vården av covid-19-patienter.

Per Cajander förklarar varför Örebro redan från början valde att konsekvent behandla covid-19-patienter med högflödesbehandling.

– Jag har jobbat mycket med det under många år i Örebro. Så vi har en väldigt väl implementerad strategi på framför allt infektionsavdelningen att patienter som behandlas med syrgas får det via de här högflödessystemen så att de får den här fuktade varma luften med en viss pep-effekt, så att vi har sett väldigt fina resultat, säger han och fortsätter:

– Många patienter som inte behöver komma till intensivvården och även många patienter som vi kan skriva ut från intensivvården till avdelning ett par dygn tidigare än om man skulle använda konventionell syrgasbehandling.

Per Cajander berättar att han och en arbetskamrat själva har byggt högflödessystem av CPAP-maskiner

– Vi har 200 system och det finns ju inga andra sjukhus som har så vi är lite unika på det sättet, säger han.

Per Cajander fortsätter och säger:

– Vi har bra resultat, som det ser ut, med förhållandevis låg mortalitet, både på avdelningarna och intensivvården.

Per Cajander hävdar att konventionell syrgasbehandling är mindre lämplig för covid-19-patienterna.

– Den konventionella syrgasbehandlingen är ju väldigt torr och kall luft, säger han.

– Vid covid har man ett stort hypoxiskt problem, dom (patienterna) kräver väldiga stora mängder syrgas. Det ligger i sjukdomens natur. Och väldigt höga flöden med torr och kall luft, det påverkar luftvägarna väldigt negativt.

När Per Cajander intervjuas i Läkartidningens podd kommenterar han bland annat också de prioriteringar som måste göras inom intensivvården, huruvida han är orolig för att själv bli smittad av covid-19, samt den utmaning som det innebär att skapa en uthållighet i arbetet om den nuvarande situationen blir långvarig.

Läs även om högflödesbehandling i en artikel som publicerats på Läkartidningens debattavdelning.