– Det som känns viktigt om man nu går ut och säger att det går så här mycket minus, så måste man förklara vad orsaken är till att vi plötsligt har ett sånt stort budgetunderskott och det har man inte gjort, säger Kristin Wennmo Zuk, som riktat kritik mot sparkraven i tidningar, radio och tv, när hon intervjuas i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.

– Och därför skulle man ju önska en extern ekonomisk granskning av Södersjukhuset och kvinnoklinikens ekonomi, för att förstå vad budgetunderskottet beror på, och kunna komma med lite mer vederhäftiga förslag.

Kristin Wennmo Zuk, biträdande överläkare på kvinnokliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Privat

Bakgrunden är att det nyligen blev det stor uppmärksamhet när det visade sig att det finns ett budgetunderskott på 72 miljoner kronor på kvinnokliniken som måste sparas in, vilket bland annat innebär att fem nyblivna specialistläkare behöver sluta.

Kristin Wennmo Zuk menar att det nu finns en oro hos personalen över den uppkomna situationen.

– Det är en orolig stämning. Och folk är ledsna, skulle jag säga, säger hon i podden.

Kristin Wennmo Zuk konstaterar också att arbetsbelastningen på kliniken är stor.

– Nattetid är belastningen högre än någonsin eftersom vi ökar i population i Stockholm, säger hon till exempel.

Kristin Wennmo Zuk kommer dock att fortsätta att bilda opinion i syfte att sparkravet ska mildras.

– Jag hoppas att det finns möjlighet till en sådan dialog, säger hon.

Södersjukhusets presstjänst skriver i ett mejl till Läkartidningen att de större besparingar som kan genomföras handlar om olika saker som »flöden, vårdtider, resursanvändning«, hur lokaler används och möjligheten till fler förlossningar. Presstjänsten har valt att ge skriftliga svar på några frågor från Läkartidningen.

Är det aktuellt att genomföra en externt ledd granskning av hur denna situation kunde uppstå?

»Bedömningen just nu är att det inte behövs en extern granskning men sjukhuset kommer göra en jämförelse med övriga kvinnokliniker i regionen och i Sverige för att se om vi har likvärdiga resurser för att tillhandahålla förlossningar. Syftet är att få vägledning runt vilka områden eller kostnader som först och främst behöver ses över.«

Hur har denna situation (med ett så stort budgetunderskott) kunnat uppstå?

»Under år 2018 satsades extra resurser på förlossningsvården i Sverige och Södersjukhusets kvinnoklinik använde bland annat de extra medlen till att utöka bemanningen. En del av extrasatsningen dubbelräknas av misstag och när felet korrigerades under 2019 blev det tydligt att det fanns ett gap mellan budget och aktuella kostnader. På grund av pandemin var det inte möjligt att genomföra nödvändiga åtgärder under 2020 och därför ökade gapet.«

Lyssna till hela intervjun med Kristin Wennmo Zuk i spelaren ovan eller i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app. Samtliga avsnitt av Läkartidningens podd finns också på Podbean.com. Där finns även en RSS-länk.