Åsa Derolf, nybliven ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté och ny chef för läkemedelsenheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Foto: Linnéa Jonasson Bernholm.

– Men jag tror att man kan vara bättre på att förstå, hur fungerar det nationella införandet, det här ordnade införandet, vilka processer finns det och vad är syftet så att säga, säger Åsa Derolf i en intervju i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.

– Det kan ibland finnas en frustration, man vet att läkemedlet finns, att det är godkänt men det är inte prisförhandlat. Och man kan vara lite otålig i vissa lägen, att man vill börja använda det direkt och det kan bli påtryckningar från patientgrupper och så vidare.

En beskrivning av hur det nationella införandet fungerar finns här.

Åsa Derolf, som är disputerad hematolog, började sina nya uppdrag den 6 april. Hon kom då närmast från en tjänst som verksamhetschef för hematologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Åsa Derolf berättar att hon är en förespråkare av den ökade nationella styrningen gällande olika behandlingar, inklusive läkemedelsbehandling. Detta pågår, inom cancerområdet genom nationella vårdprogram i regi av Regionala cancercentrum och på andra områden genom det som kallas för nationellt system för kunskapsstyrning.

– Jag skulle säga att det blir mer och mer nationellt, vilket är bra både ur jämlik vård-synpunkt men också tänker jag, resursåtgången. Det tar jättemycket resurser om varje region ska sitta och göra sitt arbete, säger hon.

Lyssna till hela intervjun med Åsa Derolf i spelaren ovan eller i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app. Samtliga avsnitt av Läkartidningens podd finns också på Podbean.com. Där finns även en RSS-länk.