Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm. Foto: Region Stockholm

– Jag har inte fått något sånt uppdrag och det finns ingen sån programförklaring, säger han i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.

– Däremot har jag och förvaltningen ett övergripande uppdrag att följa upp alla avtal med alla vårdgivare.

Anders Ahlsson fortsätter:

– Vi får ibland göra kontroller och det gäller både våra egna vårdgivare och olika privata vårdgivare och även taxeläkare. Men det är helt enkelt vår uppgift att göra.

Bakgrunden till Anders Ahlssons uttalande är den kritik som förts fram från läkare i Stockholm som får ersättning i enlighet med den nationella taxan, och som Läkartidningen tidigare berättat om.

Kritiken rör bland annat ett tidigare beslut om att taxeläkarna skulle betala för sådant som tidigare varit »fria nyttigheter«, exempelvis röntgen. Det beslutet underkändes dock av förvaltningsrätten. Läkare på taxan har även reagerat på regionens syn på hur kontroller ska ske gällande att läkarna följer kravet på att arbeta heltid.

Privatläkarföreningens ordförande Thomas Anderson har tidigare sagt att han uppfattar regionens agerande som ett led i att få bort läkarna på taxan.

– Vi är inte ute efter att attackera just taxeläkarna, säger dock Anders Ahlsson.

Han tillträdde som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm den 1 oktober. Anders Ahlsson är överläkare i thoraxkirurgi och docent. Under lång tid har han arbetat som thoraxkirurg men de senaste åren har han mest varit verksam som temachef på Karolinska universitetssjukhuset.

På sitt nya uppdrag konstaterar han bland annat att de anställda i vården är trötta efter allt arbete som pandemin har medfört.

– Det ser jag egentligen som den främsta utmaningen just nu, att säkra arbetsmiljöer så att våra medarbetare, framför allt i 24-7-verksamheten, vill jobba där, säger Anders Ahlsson.

I intervjun kommenterar han också den kritik som sedan länge finns om att det är brist på resurser inom både primärvården och sjukhusvården i regionen.

– Vi har för få bemannade vårdplatser, det har vi, säger Anders Ahlsson bland annat.

Gällande kritiken mot att situationen är svår för de anställda inom förlossningsvården, som bland annat lett fram till att regionen utlovat en rad olika åtgärder, uppger han att arbetsmiljön inte är tillräckligt bra där. Anders Ahlsson ser dock att en förbättring är på väg.

– Det finns inget alternativ, vi måste klara vår förlossningsvård, säger han.

Lyssna till hela intervjun med Anders Ahlsson i spelaren ovan eller i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app. Samtliga avsnitt av Läkartidningens podd finns också på Podbean.com. Där finns även en RSS-länk.