Bok om placebo utan någon tydlig röd tråd

Bok om placebo utan tydlig röd tråd

Petter Frühling har läst »Hoppets anatomi – om förväntanseffekter och placebo« och har en del att invända. Han hoppas ändå att boken kan väcka en debatt kring placebons betydelse inom medicin. (1 kommentar)

Eftertänksamt om allt som händer när ingenting händer

Eftertänksamt om naturen och människan

»Hans inspirerande berättelser får mig ändå att reflektera över den obalans mellan naturvetenskap och humaniora som också allmänläkare utsätts för under sin grundutbildning«, skriver Olle Hellström om Christer Peterssons bok »Allt som händer när ingenting händer«.

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Olle Hellström har läst Jonna Bornemarks senaste bok »jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser«. I boken utgår Jonna Bornemark filosofiskt från sitt fosters rörelser, sinnesförnimmelser, tillväxt och förlossning, och skriver poetiskt om sin förståelse av nytt liv i uterus.

Tyst eller talträngd? Social ångest i dag

Tyst eller talträngd? Om social ångest i dag

Boken »Social ångest från teori till behandling« ger en uppdaterad och fördjupad bild av social ångest ur olika perspektiv. »Boken rekommenderas varmt till den som har tidigare bekantskap med diagnosen och som önskar uppdatera, bredda och fördjupa sina kunskaper om social ångest«, skriver recensenten Felix Rosén.

Personligt om jakten efter själen och medvetandet

En neurologs gäckande jakt efter sin själ

Boken »Knaster« är en spännande samling av essäliknande kapitel på temat medvetande, sömn, drömmar och människans själ, skriver Anne-Marie Landtblom och Birgitta Söderfeldt, som har läst en personlig och tidvis rolig bok om jakten på medvetandet och själen.

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Henrik Nyström har läst en uppdaterad version av läroboken »Kliniska färdigheter« och finner den kondenserad, strukturerad och lättläst. En bra introduktion för läkarstudenten, men berikande även för specialisten att läsa. »En genomläsning väcker mycket intresse för ämnet. Tänk att få glädjen att lära sig allt det här för första gången!«, skriver han. (1 kommentar)

Värdefull men svårläst bok om chefens ansvar

Värdefull men svårläst bok om verksamhetschefens ansvar

Pelle Gustafson har läst en bok som belyser vilka juridiska förhållanden en verksamhetschef har att förhålla sig till. »Detta är ett område i ständigt stort behov av aktuell kunskap, och en källa till många bekymmer en verksamhetschef har att hantera«, skriver han men tycker att boken i sin nuvarande disposition är svår att ta till sig.

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Det ska redan i inledningen sägas att detta är ett praktverk, eller referensverk om man vill, inte en bok om smärta för den som vill veta lite mer. Men det är en bok som behövs då kunskapen om smärta inom hälso- och sjukvård vacklar betänkligt. Så skriver Gunilla Brodda Jansen, som har läst boken »Långvarig smärta«.

Molekylärmedicinare som filosofiskt tar helhetsgrepp på livet

Hela livet – med en filosofisk molekylärmedicinare

I boken »Hela livet« tar Anders Rosengren ett helhetsgrepp på den mänskliga hälsan och vill hjälpa oss att sätta evidensbaserade hälsoråd i ett större existentiellt sammanhang. »Anders Rosengren har skrivit en synnerligen angelägen, tankeväckande och läsvärd bok, på en vacker, nästan litterär prosa. Jag rekommenderar den varmt«, skriver Lennart Levi.

Om fascinationen över nya upptäckter

Om fascinationen över nya upptäckter

»Denna bok kan läsas av alla, och ger insikt i att det är spännande och kanske inte så svårt att vara forskare, om man har ett oändligt tålamod och en positiv livssyn«, skriver Britta Wahren.

Hur det är och hur det skulle kunna vara i sjukvården

Hur det är och hur det skulle kunna vara i sjukvården

»Naomi Clynes bok riktar sig till chefer och blivande chefer inom vård och omsorg liksom tjänstemän och politiker inom området. Boken kan varmt rekommenderas för den chef som vill och/eller behöver reflektera över sin chefsgärning«, skriver recensenten Pelle Gustafson. (3 kommentarer)

En bok intressant för akademiker och akademikerfamiljer

En bok för akademiker och akademikerfamiljer

Kai Simons, läkare och biokemist, skriver i sin biografi bland annat hur han var med och byggde upp Max Planck-institutet för molekylärcellbiologi. »Boken ligger mitt emellan facklitteratur och skönlitteratur, och är intressant för akademiker och akademikerfamiljer som kommer att känna igen sig i slitet mellan forskningens olika krav på ständig närvaro«, skriver Britta Wahren som har läst.

Insiktsfulla råd för den forskare som ska ansöka om nya medel

Insiktsfulla råd för forskaren som söker medel

Efter att Therese Djärv läst Mats Ulfendahls bok om forskningsfinansiering kommer hon att granska sin senaste ansökan utifrån varje kapitel i boken. Huvudbudskapet är att en ansökan inte borde sättas samman under ansökningstidens sista timmar.

Bra hjälp för att fatta rätt beslut för vården

Bra hjälp för att fatta rätt beslut för bästa vård

»Den här boken går igenom många av de förutsättningar som krävs för att alla vårdens medarbetare ska ha rätt information i rätt tid och på rätt sätt så att de kan fatta rätt beslut och ge bästa möjliga vård till sina patienter«, skriver Patrik Georgii-Hemming som har läst »Medicinsk informatik«.

Människan bakom cancern i ny bok

Människan bakom cancern i ny bok

Åke Andrén-Sandberg har givit ut en bok innehållande en samling essäer om patienter med främst pankreascancer med avsikten att visa individen bakom diagnosen. »Ett dilemma när man ska sätta samman en samling av människor man minns från en lång karriär är just att de genomsnittliga nog har bleknat ur minnet«, skriver Nina Cavalli-Björkman i en recension.

Genomarbetad bok som passar en bred medicinsk publik

Genomarbetad bok för bred medicinsk publik

»Allt sammantaget är boken en högklassig och väl genomarbetad produkt som varmt kan rekommenderas till en bred medicinsk publik«, skriver Jon Edman Wallér, efter att ha läst »Medicinsk mikrobiologi & immunologi«. (1 kommentar)

Läsvärt om Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare

Läsvärt om Sveriges första kvinnliga läkare

I den nyligen utgivna antologi-biografin »En Qvinna läkare!« ger sex akademiker en mycket läsvärd, nyanserad och fullödig spegling av Karolina Widerströms liv och gärning. Varje kapitel tar sig an någon facett av henne som person, hennes allierade och den tid hon levde i, skriver Anne Brynolf, som har läst boken. 

Ärlig självbiografi på några få sidor

Rättfram biografi på få sidor

»Det som sticker ut med Reimers berättelse är framför allt beskrivningarna av dels den reaktiva psykos han drabbades av cirka ett år efter sin disputation, dels den ettåriga vistelse i Angola som följde ytterligare något år senare«, skriver Jan Östergren som har läst Åke Reimers biografi.

Stöd för vårdgivare om klimakteriet

Stöd för vårdgivare om klimakteriet

Docent Lena Marions har läst barnmorskan Eva Elmströms bok »Klimakteriet. Handbok för vårdgivare«, och finner att många inom vården kan ha nytta av boken. »… ett värdefullt bidrag till alla vårdgivare som i sitt jobb träffar kvinnor. Detta oavsett om kvinnorna befinner sig i klimakteriet, har passerat det eller har det framför sig«, skriver hon.

Behovet av läkekonst i dagens sjukvård

En bok om behovet av läkekonst i dagens sjukvård

I boken »Exit« får man följa en ung kvinnas väg från tidiga medicinstudier till att bli en uppskattad allmänläkare. Inledningsvis är hon skeptisk till utbildningen därför att den är allt för fokuserad på biomedicinsk vetenskap och förbigår läkekonsten. Glenn Hægerstam har läst en bok som lyckas »tydliggöra behovet av läkekonst i modern svensk sjukvård«. (2 kommentarer)

1 2 3 23