Denna webbplats vänder sig till läkare

Bred översikt och uppdaterat om sömn

Bred översikt och uppdatering om sömn

»Sömn vid hälsa och ohälsa« är en bred bok som spänner över sömnens funktion och relaterad sjukdom. Trots bredden är överlappningarna mellan kapitlen imponerande få. De flesta läsare bör få sig något till livs, skriver Johan Zelano, som har recenserat boken.

Att hjälpa patienten närma sig sitt obehag

Att hjälpa patienten närma sig sitt obehag

»Alla som läser boken kan ha nytta av beskrivningen av aktiva copingstrategier, som kan generaliseras till användning vid livets olika svårigheter. I stället för att fastna i undvikanden av obehag får man lära sig att tillåta, närma sig och reglera känslor parallellt med övning i problemlösning«, skriver Åsa Kadowaki om boken »Beteendeaktivering vid depression«.

En genomgång av mänskliga kostnader för »valfriheten«

En genomgång av mänskliga kostnader för »valfriheten«

Effekterna av marknadstänkandet inom skola och sjukvård är väl dokumenterade; klyftorna mellan människor och grupper ökar, utbildningen segregeras och lagens krav på vård efter behov blir allt mer en hägring. Finns motsvarande utveckling på den sociala sidan? Bengt Järhult har läst boken »Förlusterna i välfärden«. (1 kommentar)

Bok med ovärderliga insikter om ledarskap

Bok med ovärderliga insikter om ledarskap

»Varje sida öppnar för ovärderliga insikter och lägger grund för en verklig och djup förändring i hur man ser på sig själv och det ansvar man har för egna ståndpunkter och handlingar«, skriver Stella Cizinsky, som har läst en bok som hon rekommenderar till vänner, chefer och arbetskamrater.

Om barnklinikernas utveckling i södra Sverige under 100 år

Om barnklinikernas utveckling i södra Sverige

Till sitt 100-årsjubilem tidigare i år gav Sydsvenska pediatriska föreningen ut boken »Ett enastående sekel i barnens tjänst«. Hans K:son Blomquist har läst en bok som »återger väl vad enskilda individer med barnperspektiv, optimism och kunnande tillsammans med duktiga medarbetare med adekvata resurser har utfört«.

Medicinhistoria med fokus på patienten

Medicinhistoria med fokus på den kvinnliga patienten

Anders Jeppsson har läst boken »Sjuka kvinnor. En resa genom medicinens historia«, och sammanfattar: »Om man har det minsta intresse för patienters erfarenheter och för kvinnors hälsa är detta en guldgruva.«

En hyllning till det goda patientmötet

En hyllning till det goda patientmötet

»Josephsons bok ger, med THX-konflikten som motor, en allmänbildande redogörelse av vårdens utveckling under andra halvan av 1900-talet och en introduktion till några av de personer som bidrog till denna utveckling«, skriver David Gyll, som har läst boken »Lex THX«. (1 kommentar)

Viktiga kunskaper om sexuell hälsa

Viktiga kunskaper om sexuell hälsa

»Denna välstrukturerade bok ger vetenskapligt utförliga svar på de frågor om sexuell fysiologi och problematik som alla som jobbar med människors hälsa träffar på i sin klinik«, skriver Elin Gahm som har läst »Midwifery and sexuality«.

Om känslornas relation till tankar och medvetande

Om känslornas relation till tankar och medvetande

I »Världen vaknar« följer vi hela livets känslorepertoar, från dess utveckling under livsuppkomsten fram till dess betydelse i döendet, allt ur ett fenomenologiskt perspektiv och med inspiration från flera olika vetenskapsfält. Boken är läsvärd för samtliga specialiteter, menar Johan Bengtsson, som har läst. (1 kommentar)

Högaktuell bok om ungdomspsykoser

Högaktuell bok om ungdomspsykoser

Boken »Adolescent psychosis« innefattar bidrag av 29 författare från flera länder och ger en översikt av kliniska riktlinjer och forskningsresultat särskilt gällande schizofreni. Den kan rekommenderas till forskare, studenter, kliniker och andra som vill öka sina kunskaper om diagnostik och behandling av ungdomspsykoser, skriver Lennart Wetterberg. (2 kommentarer)

En svårvärderad bok om svåra tillstånd

Svårvärderad bok om svåra tillstånd

Boken »Komplexa syndrom« behandlar flera svårbegripliga sjukdomstillstånd och har en bred målgrupp. »Boken genomsyras av patientcentrerad välvilja där lidandet uppmärksammas, samtidigt som diagnosers reliabilitet och validitet kritiseras. Det är en svår balansgång och en beundransvärd ansats«, skriver David Gyll, som dock tycker att boken har en del brister. (1 kommentar)

En granskning av vårdens förändring

En granskning av sjukvårdens förändring

»Lapidus bok ger en grund för den diskussion som stundar om sjukvårdens utveckling i likhet med skolans. Ökad statlig styrning löser inte vårdens omvandling till en marknad, där ojämlikhet och sjukvårdsutbud utifrån efterfrågan, inte medicinska behov, blir alltmer uppenbar«, skriver Bengt Järhult i sin recension av boken »Den sjuka debatten«. (2 kommentarer)

Pedagogiskt och bra skrivet om skakvåld

Pedagogisk och välskriven bok om skakvåld

»Man räcker ut handen till företrädare för alla åsikter till att delta i den forskning om skakvåld som är nödvändig«, skriver Anders Jeppsson om boken »Skakvåld. En vetenskaplig kontrovers med ödesdigra sociala och rättsliga konsekvenser«. (5 kommentarer)

Kritik mot det biologiska synsättet på psykiska besvär

Kritik mot det biologiska synsättet på psykiska besvär

»Lindbloms bok behövs just eftersom psykiatrin har tagit sig vatten över huvudet när den under det senaste århundradet har expanderat sin verksamhet«, skriver Johan Bengtsson, som har läst »Psykiatrins kris. Ett sociologiskt perspektiv«. (6 kommentarer)

Läs en ambitiös bok om den svåra yrseln

Ambitiös bok om den svåra yrseln

»Som läsare slås man av en önskan om att vården för patienter med yrsel skulle vara lika fiffigt organiserad som vårt balanssinne – med samspel och samstämmighet«, skriver Isabella Sjölander, som har läst boken »Det snurrar«.

Historien som hjälp för att förstå nutiden

Med historien som hjälp för att förstå samtiden

Johan Bengtsson har läst boken »Personality disorders« där Allan Horwitz redogör för personlighetsstörningarnas historik – och där en rad frågor ställs, såsom: Är personlighetsstörningarna medicinska sjukdomar eller livsproblem? Är de distinkta entiteter eller extrema varianter av normala personlighetsdrag? Går de att separera från sociokulturella och historiska kontexter?

En introduktion till psykiatrins filosofi

En introduktion till psykiatrins filosofi

Johan Bengtsson har läst filosofen Sam Wilkinsons bok »Philosophy of psychiatry«. I den diskuteras och väcks frågor som: Vad är psykisk ohälsa? Finns givna, väldefinierade psykiska tillstånd? och Vad är en diagnos och hur användbara är diagnoser? »Den är neutralt skriven och redogör för de olika tankeströmningarna inom psykiatrin utan att ta parti«, skriver Johan Bengtsson.

Nyttig guide om melaninrik hud

Nyttig guide om melaninrik hud

Amna Elyas, Anna Karlsson-Groth, Kelvin Mponda och Maria Bradley har skrivit en bok som innehåller rikligt med bilder över sjukdomstillstånd i melaninrik hud. »De har verkligen lyckats med denna koncisa guide som är ett viktigt komplement till vardagsdermatologin«, skriver Jessica Freudenthal. (3 kommentarer)

Embryologi som klassiskt drama

Embryologi som klassiskt drama

Anders Jeppsson har läst »Embryologiska rum. Tornbladinstitutets samling av foster från människor och djur« – en bok som han rekommenderar: Boken utgör spännande läsning, som dessutom är väl förankrad i historisk teori där mycket kan tillämpas även på andra institutioner.

Podd som övar ditt kritiska tänkande

Podd som övar ditt kritiska tänkande

Johan Bengtsson har lyssnat på en podd av psykiatriprofessorn Nassir Ghaemi, känd för kontroversiella uttalanden med kritik av psykiatrin i dag. »Att lyssna på podden innebär att kastas mellan olika mer eller mindre spektakulära uttalanden«, skriver Johan Bengtsson. (3 kommentarer)

1 2 3 26