Behovet av läkekonst i dagens sjukvård

En bok om behovet av läkekonst i dagens sjukvård

I boken »Exit« får man följa en ung kvinnas väg från tidiga medicinstudier till att bli en uppskattad allmänläkare. Inledningsvis är hon skeptisk till utbildningen därför att den är allt för fokuserad på biomedicinsk vetenskap och förbigår läkekonsten. Glenn Hægerstam har läst en bok som lyckas »tydliggöra behovet av läkekonst i modern svensk sjukvård«. (1 kommentar)

Personlig bok om att prata om döden

Personlig bok om att prata om döden

Jakob Ratz Endler har skrivit en bok om att prata om och hantera döden. Boken vänder sig till både läkare och allmänhet med huvudbudskapet att man bör tala med sina anhöriga och sin läkare om döden och sina önskemål, och att det är viktigt för läkaren att skaffa sig kunskaper och erfarenheter för att kunna prata om döden. (1 kommentar)

Snabb och bra översikt över vanliga barnortopediska skador

Snabb och bra översikt över vanliga barnortopediska skador

»Barnortopedi« ger en bra översikt över ortopediska åkommor hos nyfödda, barn och ungdomar. Målgruppen är bred men boken riktar sig främst till kliniskt verksamma ortopeder, ST-läkare inom ortopedi samt barn- och skolläkare, skriver Yasmin D Hailer, som dock saknar litteraturkällor i boken. (1 kommentar)

När allt känns hopplöst kan man påminna sig om Barbro Westerholm

När allt känns hopplöst kan man påminna sig om Barbro Westerholm

För tillfället är denna 88-åriga kliniska farmakolog, politiker och ämbetsperson aktuell med manifest-memoarerna »Om att aldrig ge upp« – en bok som rymmer ett imponerande cv, framgångar och misslyckanden, vänner och fiender, skriver Anne Brynolf, som har läst Barbro Westerholms memoarer. (2 kommentarer)

Kloka råd vid långvarig smärta

Kloka råd vid långvarig smärta

»Förvånande litet tid i läkarutbildning ägnas åt smärta och kunskapsläget är otillräckligt hos redan utbildade läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal«, skriver Dagmar Westerling som bland annat är specialist i smärtlindring. Hon har läst Karsten Ahlbeck och Carin Hjulströms bok »Överlista smärtan«.

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

»Vägvisare mot det okända. Minnesbok för nya forskare« lyfter upp frågor som varför man väljer forskaryrket och vad som krävs på olika nivåer. Författaren, Bengt Gustafsson, har tänkt på varför har valde som han gjorde i sin forskarkarriär och vilka råd han skulle ha gett en »sådan som mig idag«. Åke Thörn har läst boken och anser den vara en god hjälp till att få syn på alternativa vägar.

Aktuellt vetande om psykisk ohälsa

Aktuellt vetande om psykisk ohälsa

Svante Bäck har läst den nyutkomna boken »Psykisk ohälsa« – ett biopsykosocialt perspektiv, skriven av en grupp författare främst vid Linköpings universitet, och tycker att han som psykiater har haft stor glädje av boken.

Läkemedel som kulturfenomen

Läkemedel som kulturfenomen

I boken »Apoteket i biblioteket« finns över tusen texter och citat från världslitteraturen om människornas attityder och erfarenheter av läkemedel och droger. Anders Cronlund har läst boken och rekommenderar ha den på nattygs- eller soffbordet för att när det passar godtyckligt slå upp en sida.

Underhållande och tankeväckande läkarmemoar

Underhållande och tankeväckande läkarmemoar

»Efter läsningen är man inspirerad av författarens entusiasm inför forskningen, neurologin och livet. Boken väcker tankar om vad det innebär att vara läkare och sjukvårdens utveckling. Den rekommenderas varmt.« Johan Zelano har läst Sten-Magnus Aquilonius memoarer.

Värdefulla perspektiv på höftledsoperation

Värdefulla perspektiv på höftledsoperationer

Boken tillför ett perspektiv som inte alltid förmedlas via sjukvården och ger läsaren en mer nyanserad bild av vad en höftprotesoperation innebär och medför, både ur positiv och ur negativ synvinkel, skriver Pelle Gustafson som har läst »Din nya höft«.

Charmerande överflöd om skidskador

Charmerande överflöd om skidskador

Jan Sandegård, ortoped och skiddoktor, har ställt samman en bok omfattande över 100 års historia och utveckling över skidskador, men även om Östersundsk medicinhistoria och teknisk utveckling av skidbindningar. »Sandegårds djupa kunskaper i området, och entusiasm för frågorna, genomsyrar boken«, skriver Pelle Gustafson.

Matnyttiga tips för ST-läkaren

Matnyttiga tips för ST-läkaren

ST-boken är en gediget utarbetad bok, fyllande en lucka i våra omfattande medicinska bibliotek. Förhoppningsvis blir den en given present till alla nyblivna ST-kollegor och medarbetare på ST-kanslier runt om i landet. Så skriver Ada Kapetanovic, som har läst ST-boken.

Antologi över medicinska fenomen som korsat olika former av gränser

Antologi över medicinska fenomen som korsat olika former av gränser

I 17 korta kapitel beskrivs hur medicinska fenomen korsat olika former av gränser. Boken »Främmande nära« en läsvärd medicinhistorisk bok för den som vill få nya perspektiv på dagens medicinska praktik, men också rusta sig inför den ständigt föränderliga framtiden, skriver Tomas Bro.

Bakom kulisserna på opiatindustrin i USA

Bakom kulisserna på opiatindustrin i USA

Boken Empire of pain är en granskning av Purdue Pharma, känt för det storsäljande läkemedlet Oxycontin, samt en krönika över tre generationer av ägarfamiljen Sackler. »Empire of pain är ett omskakande dokument och en högklassig läsupplevelse. Det är svårt att värja sig mot känslan av att ett intellektuellt och moraliskt haveri drabbat smärtforskningen«, skriver Jarkko Kalliomäki.

Fängslande läsning om Lars Leksell

Fängslande läsning om Lars Leksell

Den här boken kan vara material för ett filmmanus. Det menar Per Almqvist, som läst boken om neurokirurgen Lars Leksell. Författarna, som haft tillgång till material från släktforskning, personliga brev, dagböcker, fotografier och vetenskapliga handlingar skildrar Lars Leksell liv från unga år och genom hans akademiska karriär.

En pärla i bokfloden lyfter upp folkhälsan

En pärla i bokfloden om folkhälsa

I boken »Public Health Explored – 50 Stories to Change the World« analyseras i korta kapitel möjligheterna för hantering av de enorma globala utmaningarna för folkhälsan. Lennart Levi skriver att boken är en ögonöppnare och rekommenderar den till både studenter och erfarna utövare av folkhälsoarbete.

Ett manifest för den professionella etiken

Ett manifest för den professionella logiken och etiken

I den här boken beskriver läkaren Magnus Lind sin egen utveckling till erfaren läkare och klok människa, men också hur organisation och ledning i sjukvården genom dåligt underbyggda ekonomiska och politiska mål har kunnat rasera en stor del av den professionella etiken och logiken. Stella Cizinsky har läst en bok som hon tycker bör läsas av alla med minsta intresse för sjukvård.

Läkarinnor – en rak och lärorik historia

Läkarinnor – en rak och lärorik historia

Med viss prakt presenteras år 1901 de första sexton kvinnliga legitimerade läkarna på framsidan av tidskriften Idun, en bild som även inleder och beskriver innehållet i den nyutgivna boken »Läkarinnor« av Gudrun Nyberg. Det är en rak, underhållande och lärorik historia om de kvinnor som banade vägen för resten av oss, skriver Anne Brynolf. (2 kommentarer)

Intressant läsning om samarbetet mellan lärosäte och sjukhus

Intressant läsning om samarbetet mellan lärosäte och sjukhus

»Vetenskap och vård« ger en beskrivning och sammanfattning av den sjukvård, forskning och undervisning som bedrivits på Karolinska sjukhuset från sjukhusets invigning den 28 september 1940 fram till 2018. Boken är en stimulerande och intresseväckande läsning för alla sjukvårdsarbetare oavsett yrkestillhörighet och var man än haft sin utbildning, skriver Anna Engström-Laurent, som har läst boken.

Boken »Integrerad primärvård« saknar det individanpassade och kontinuiteten

»Integrerad primärvård« saknar det individanpassade och kontinuiteten

Den här boken tar upp primärvårdens organisatoriska och kliniska verksamhet och föreslår hur arbetet kan förändras. Men primärvårdens grundbultar: kontinuitet, personcentrerad vård och uppföljning saknas som en viktig del i den rekommenderade verksamheten, skriver Läkartidningens recensent Cecilia Björkelund.

1 2 3 22