Första läroboken om e-hälsa på svenska

Första läroboken om e-hälsa på svenska

Den första svenska läroboken i e-hälsa kommer vara en utmärkt lärobok på läkarprogrammet, för andra vårdstuderande och även för vårdpersonal med intresse för den förändringsresa som e-hälsa innebär, tror Läkartidningens recensenter.(1 kommentar)

Bred bok om det sjuka åldrandet

Efterlängtad bred bok om det sjuka åldrandet

En praktisk bok inom geriatrik, som framhåller bland annat att medicinska åtgärder på patienter över 80 år inte längre anses vara meningslösa, håller hög vetenskaplig standard, anser Läkartidningens recensent.

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

En lärobok om de enorma, komplexa och interagerande utmaningar som mänskligheten och vår planet ställs inför anmäls här av Läkartidningens recensent som anser att boken borde vara obligatorisk i all högre utbildning. (4 kommentar)

Råd för färre skador vid benskörhet

Råd för att minska skador vid benskörhet

En nyligen utkommen bok som framför allt bidrar med information om illustrerade metoder för att med evidensbaserad fysisk aktivitet minska risken för fraktur och morbiditet/mortalitet i samband med osteoporos anmäls i Läkartidningen.

Medicinsk utbildning genom tre sekler

Bilderbok om medicinsk utbildning och forskning

Berättelsen om medicinsk forskning och utbildning som bedrivits vid universitetet i Lund sedan år 1668, då lärosätet invigdes, finns nu redovisad i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2019, som nu anmäls i Läkartidningen.

Svensk klassiker om psykosomatiska barn

Svensk klassiker om psykosomatiska barn

En klassisk bok om barn och psykosomatik har givits ut i sin tredje upplaga. Skriven av 10 kunniga yrkespersoner inbjuder den till långsam och eftertänksam läsning för läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och andra som arbetar med barn och ungdomar, anser Läkartidningens recensent.

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Alla böcker som uppmuntrar till bättre omhändertagande av personer med neurologiska skador och sjukdomar är av värde, menar anmälaren beträffande en brett upplagd ny bok. Här beskrivs rehabilitering och vård av patienter i sviterna efter stroke eller traumatisk hjärn- eller rygmärgsskada samt av patienter med MS och parkinson.

Analyser av domäner bortom psykiatrins DSM-system

Analyser av domäner bortom DSM-systemet

En ny bok om kunskap att upptäcka bortom psykiatrins diagnosmanual DSM finns nu att läsa för alla i professionen som känner att de behöver lyfta blicken från skattningsskalor och kryssrutediagnostik, menar Läkartidningens recensent.(3 kommentar)

Evidens för nyttan av fysisk aktivitet

Evidens för nyttan av fysisk aktivitet

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och förbättra utsikterna till en god hälsa även längre upp i åren. Omfattande vetenskaplig evidens för att det förhåller sig så har tolkats i en ny bok av två av Sveriges mest erfarna forskare inom området fysisk aktivitet och hälsa.

Sakligt om pandemier och epidemier

Sakligt om pandemier och epidemier

En ny och befriande sakligt skriven bok om smittor, smittskydd, epidemier och pandemier är extra aktuell i dag då spridningen av covid-19 sätter sjukvårdens beredskap på prov.

Personer och instrument i obstetrikens utveckling

Personer och instrument i obstetrikens utveckling

Förlossningsrummets praxis och de instrument som användes som hjälpmedel beskrivs ur historiskt perspektiv i en nyutkommen bok. Utförlig, rikt illustrerad och mycket läsvärd, anser Läkartidningens recensent.  

Användbar manual för alla kirurger

Användbar manual för alla kirurger

En operationsmanual som möter ett behov i den kirurgiska subspecialiseringens Sverige. Alla kirurger kan ha nytta av den här ambitiösa boken, som täcker hela det kirurgiska fältet, enligt Läkartidningens recensent.

Välkommen bok med råd till föräldrar

Välkommen bok med råd till föräldrar

En utförlig guidebok om barnsjukdomar, skriven av en barnläkare med djup sakkunskap och pedagogisk talang, innehåller en stor mängd aktuell information som föräldrar kan ha nytta av. 

Besvikelsens tidevarv för medicinen

Besvikelsens tidevarv för medicinen

En veteran inom medicinen tar pulsen på samtidens medicin och konstaterar sjukdomstecken som inte lär gå över i första taget. Seamus O'Mahony, irländsk gastroenterolog, skriver trivsamt med humor och skärpa, men utan att skräda orden, om en stundande besvikelsens tidevarv. 

Förutsättningar för god patientsäkerhet

Förutsättningar för god patientsäkerhet

Nya, viktiga aspekter på arbetet med patientsäkerhet finns i en ny antologi redigerad av Synnöve Ödegård, som bland annat startat Sveriges första universitetsutbildning i ämnet patientsäkerhet. Läkartidningens anmälare rekommenderar boken till alla i praktiskt arbete inom svensk sjukvård. 

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929

Ett tidsdokument av stort psykiatrihistoriskt intresse, kallar recensenten boken om en tragedi som inträffade i mars 1929 i det lilla samhället Vesene i Västergötland. Fallet med den unga mamman som dödade sina tre barn genom ett plötsligt infall blev en utmaning för samtidens rättspsykiatri.

Sextioåriga kriget mot hjärtats främsta fiende

Sextioåriga kriget mot hjärtats främsta fiende

Anders G Olsson, senior professor i invärtesmedicin och specialist i kardiologi, skildrar i sin nya bok den medicinska forskningens framsteg – och bakslag – i det sextio år långa kriget mot kolesterol, den främsta boven bakom uppkomsten av hjärt–kärlsjukdom.

Pionjärens rapport om livet som stressforskare

Pionjärens rapport om livet som stressforskare

Töres Theorell, en av pionjärerna inom svensk stressforskning, summerar sitt yrkesliv genom en självbiografisk skildring av arbetet inom sin specialitet. Boken är en spännande inspirationskälla som ger uppslag till nya idéer, anser Läkartidningens anmälare.  

Läkekonst, filosofi och ett långt liv som kirurg

Läkekonst, filosofi och ett långt liv som kirurg

Sten Lennquist är professor emeritus med ett långt liv som kirurg och katastrofmedicinare bakom sig. Han är författaren till den uppmärksammade rapporten om den svenska sjukvårdsinsatsen vid tsunamikatastrofen 2005 – och nu till en memoarbok som är en personlig utvärdering av det egna yrkeslivet, men också av svensk sjukvård under många decennier. 

Debattbok med ideologisk prägel

Debattbok med ideologisk prägel

Finansborgarrådet i Region Stockholm, Irene Svenonius, har skrivit en debattbok om hur svensk sjukvård borde styras och skötas. Gott om ideologiskt präglade tankar, mindre av faktaunderbyggd, balanserad genomgång, finner Läkartidningens recensent.  (2 kommentar)

1 2 3 19