En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

På ett underhållande sätt beskrivs anestesi- och intensivvårdsspecialiteten såväl till sin natur, vilket ofta är svårt att sätta sig in i för lekmän, som till svårigheterna under tidig utveckling av specialiteten, skriver Sten Lindahl om boken »Kan man få ett glas vatten?«.

Diagnos eller dialog

Diagnos eller dialog

I boken »Olyckliga i paradiset« tar Christian Rück på upp frågor om lycka, orsaker till psykisk ohälsa, stress och om lidande har en mening med mera. Den är läsbar för läkare eftersom vi i alla discipliner möter patienter som fastnat i egen kroppsligt uppfattade förklaring till den föreställning som orsakar deras lidande, skriver Olle Hellström.

Enkel EKG som kan bli en klassiker

Enkel EKG som kan bli en klassiker

»EKG på enkelt sätt« är en trevlig bekantskap som har alla förutsättningar att bli en klassiker såväl på svenska studenters skrivbord som ute på våra läkarexpeditioner. Författarna har varit generösa med små tips om hur klinikern ska tänka praktiskt när det gäller tolkning och diagnostik i det dagliga arbetet, skriver Henrik Nyström i sin recension av boken.

En bok till försvar för människans godhet

En bok till försvar för människans godhet

Författaren Rutger Bregman uppmanar oss att omvärdera synen på oss själva, att vi i grunden är goda. Detta gör stor skillnad i många sammanhang, som boken visar. Den tar sig an stora frågor med många spännande exempel, Bregman är påläst och orädd, skriver Svante Bäck.

Bok om att veta vad det är att inte veta

Bok om att veta vad det är att inte veta

I pedagogiskt förlösande berättelser får jag både filosofisk förståelse av och vetenskaplig förklaring till vad omdöme betyder både som känsla, kunskap och praktik, skriver Läkartidningens recensent om en nyutkommen bok.(2 kommentar)

Rik bok om AI och hjärnans försprång

Rik bok om AI och hjärnan

AI har mycket att lära av den mänskliga hjärnan innan maskinhjärnan kan bli förebildens like. En ny bok om den invecklade processen anmäls av Läkartidningens recensent.

Pålitlig uppslagsbok i sin sjunde skepnad

Pålitlig uppslagsbok i sin sjunde skepnad

Ett oöverträffat hjälpmedel för att hitta rätt i snårskogen av medicinska termer har nu utkommit i sin sjunde reviderade upplaga. Språkvetaren, pensionerade radiologen Olle Kjellin, som har recenserat ett par av de tidigare upplagorna i Läkartidningen, anmäler nu även den sjunde.  

Starka vittnesbörd om pandemivård

Starka vittnesbörd om vård under pandemin

Dokumentära dikter direkt från sjuksängskanten skrivna av en infektionsläkare aktiv för fullt i pandemivården. Närgångna bilder i text och foto från krisläget på vårdavdelningen. Läkartidningens recensent, själv läkare och poet, anmäler en bok som berör.

Aktuell och läsvärd krisrapport från forskningsfronten

Krisrapport från forskningsfronten

Hur står det till med klinisk forskning egentligen? Journalisten Hanne Kjöller har skrivit en läsvärd bok om den kris som forskning världen över länge befunnit sig i, skriver Läkartidningens recensent.

Känslomässigt om »apatiska« invandrarbarn

Känslomässigt om »apatiska« invandrarbarn

Elisabeth Hultcrantz, pensionerad ÖNH-professor, belyser i sin bok »Om dessa vore svenska barn…« hur sjukvårdspersonal och sociala myndigheter under årens lopp mött »apatiska« invandrarbarn, deras ohälsa och familj. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, anmäler.(4 kommentar)

Minilärobok för läkare som vill ha snabb uppdatering i ÖNH-kunskap

Minilärobok för läkare om öron, näsa och hals

En tunn men välmatad minilärobok för läkare om öron, näsa och hals illustrerar överskådligt vad en påläst yrkesman behöver veta inom området. Positiv anmälan i Läkartidningen.

Tänkvärda texter om kris och katastrofer

Tänkvärda texter på temat kris

Resonerande texter om kriser och katastrofer som har drabbat eller kan drabba vår samtid. En tankeväckande framställning utan enkla svar av idéhistorikern och professorn Sverker Sörlin.

Första läroboken om e-hälsa på svenska

Första läroboken om e-hälsa på svenska

Den första svenska läroboken i e-hälsa kommer vara en utmärkt lärobok på läkarprogrammet, för andra vårdstuderande och även för vårdpersonal med intresse för den förändringsresa som e-hälsa innebär, tror Läkartidningens recensenter.(1 kommentar)

Bred bok om det sjuka åldrandet

Efterlängtad bred bok om det sjuka åldrandet

En praktisk bok inom geriatrik, som framhåller bland annat att medicinska åtgärder på patienter över 80 år inte längre anses vara meningslösa, håller hög vetenskaplig standard, anser Läkartidningens recensent.

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

En lärobok om de enorma, komplexa och interagerande utmaningar som mänskligheten och vår planet ställs inför anmäls här av Läkartidningens recensent som anser att boken borde vara obligatorisk i all högre utbildning. (4 kommentar)

Råd för färre skador vid benskörhet

Råd för att minska skador vid benskörhet

En nyligen utkommen bok som framför allt bidrar med information om illustrerade metoder för att med evidensbaserad fysisk aktivitet minska risken för fraktur och morbiditet/mortalitet i samband med osteoporos anmäls i Läkartidningen.

Medicinsk utbildning genom tre sekler

Bilderbok om medicinsk utbildning och forskning

Berättelsen om medicinsk forskning och utbildning som bedrivits vid universitetet i Lund sedan år 1668, då lärosätet invigdes, finns nu redovisad i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2019, som nu anmäls i Läkartidningen.

Svensk klassiker om psykosomatiska barn

Svensk klassiker om psykosomatiska barn

En klassisk bok om barn och psykosomatik har givits ut i sin tredje upplaga. Skriven av 10 kunniga yrkespersoner inbjuder den till långsam och eftertänksam läsning för läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och andra som arbetar med barn och ungdomar, anser Läkartidningens recensent.

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Alla böcker som uppmuntrar till bättre omhändertagande av personer med neurologiska skador och sjukdomar är av värde, menar anmälaren beträffande en brett upplagd ny bok. Här beskrivs rehabilitering och vård av patienter i sviterna efter stroke eller traumatisk hjärn- eller rygmärgsskada samt av patienter med MS och parkinson.

Analyser av domäner bortom psykiatrins DSM-system

Analyser av domäner bortom DSM-systemet

En ny bok om kunskap att upptäcka bortom psykiatrins diagnosmanual DSM finns nu att läsa för alla i professionen som känner att de behöver lyfta blicken från skattningsskalor och kryssrutediagnostik, menar Läkartidningens recensent.(3 kommentar)

1 2 3 20