Ett manifest för den professionella etiken

Ett manifest för den professionella logiken och etiken

I den här boken beskriver läkaren Magnus Lind sin egen utveckling till erfaren läkare och klok människa, men också hur organisation och ledning i sjukvården genom dåligt underbyggda ekonomiska och politiska mål har kunnat rasera en stor del av den professionella etiken och logiken. Stella Cizinsky har läst en bok som hon tycker bör läsas av alla med minsta intresse för sjukvård.

Läkarinnor – en rak och lärorik historia

Läkarinnor – en rak och lärorik historia

Med viss prakt presenteras år 1901 de första sexton kvinnliga legitimerade läkarna på framsidan av tidskriften Idun, en bild som även inleder och beskriver innehållet i den nyutgivna boken »Läkarinnor« av Gudrun Nyberg. Det är en rak, underhållande och lärorik historia om de kvinnor som banade vägen för resten av oss, skriver Anne Brynolf. (2 kommentarer)

Intressant läsning om samarbetet mellan lärosäte och sjukhus

Intressant läsning om samarbetet mellan lärosäte och sjukhus

»Vetenskap och vård« ger en beskrivning och sammanfattning av den sjukvård, forskning och undervisning som bedrivits på Karolinska sjukhuset från sjukhusets invigning den 28 september 1940 fram till 2018. Boken är en stimulerande och intresseväckande läsning för alla sjukvårdsarbetare oavsett yrkestillhörighet och var man än haft sin utbildning, skriver Anna Engström-Laurent, som har läst boken.

Boken »Integrerad primärvård« saknar det individanpassade och kontinuiteten

»Integrerad primärvård« saknar det individanpassade och kontinuiteten

Den här boken tar upp primärvårdens organisatoriska och kliniska verksamhet och föreslår hur arbetet kan förändras. Men primärvårdens grundbultar: kontinuitet, personcentrerad vård och uppföljning saknas som en viktig del i den rekommenderade verksamheten, skriver Läkartidningens recensent Cecilia Björkelund.

En receptbok för att skriva vetenskapligt

En receptbok för att skriva vetenskapliga manus

Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten är en bok som recensenten Ylva Trolle Lagerros hade velat ha när hon skrev sitt första vetenskapliga manus. Den kan ses som en utmärkt receptsamling, som hindrar manuset från att bli en onjutbar soppa, skriver hon.

Essäer om en god och nära vård från olika delar av vården

Essäer om en god och nära vård från olika delar av vården

Tillsammans – För en god och nära vård är en liten antologi med korta essäer som handlar både om det stora omställningsarbetet i sjukvården och om den nära personcentrerade vården som behövs i alla vårdens delar. Med bidrag från olika delar av sjukvården ger boken, trots en viss spretighet, en behövlig tankeställare, skriver Malin André.

Varför vi hänger en liter Ringer

Varför vi hänger en liter Ringer

Blodersättning och vätsketerapi av Robert Hahn och Hans Zetterström är en bok i två delar, en första halva ägnad åt transfusion av blodprodukter och en andra åt kristalloid och kolloid vätska. Anne Brynolf har läst boken.

»Galna« vägar till reflektion och skratt

»Galna« färdriktningar till reflektion, skratt och allvar

»Det som gör boken intressant är att knepiga definitioner, svåra frågeställningar och framför allt felaktiga tankegångar ofta illustreras med roliga, ibland mycket udda och ibland till och med bisarra exempel på händelser och företeelser«, skriver Björn Mårtensson som har läst boken »Galenskap – en bok om vetenskap«.

En bladvändare om forskningsfusk

En bladvändare om forskningsfusk

»Han redogör sakligt för problematiken men drar sig inte för att löpande kommentera olika former av fusk utifrån personliga erfarenheter, vilket gör läsningen både lustfylld och extra fascinerande. Det är svårt att tänka sig en bättre vägvisare på detta område än just Kjell Asplund.« Ingemar Engström har läst den nyligen utkomna boken »Fuskarna«.

Intressant men spretigt om antibiotikaresistens

Intressant men spretigt om antibiotikaresistens

»Att leva med bakterier. Möjligheter till ett levbart immunitärt liv« innehåller texter kring antibiotikaresistens av elva forskare med olika bakgrund. Jon Edman Wallér hade velat ha en större representation av naturvetare, och en sammanhållen röd tråd genom boken.

Antropologisk skildring av fysisk aktivitet och motion

Antropologisk skildring av fysisk aktivitet

»Träningsparadoxen« är skriven av Daniel Lieberman, professor i evolutionsbiologi, som ägnat en stor del av sitt forskningsliv åt att försöka förstå frågor kring träning och motion. Den är uppdelad på tretton kapitel, där utgångspunkten för varje kapitel är att slå hål på kända myter.

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19-infektion

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19

Immunförsvaret och viruset är en bok om hur sars-cov-2 tas om hand av vårt immunförsvar och om immunsystemets uppbyggnad och funktion. »I kommande upplagor kan sars-cov-2 bytas ut mot det virus eller smittämne som just då florerar, eftersom inget väsentligt är unikt med just detta coronavirus«, skriver Sven Britton, som har läst boken – och lärt sig mycket. (1 kommentar)

Uppdaterad aktuell lärobok i neurologi

Uppdaterad lärobok i neurologi

I den sjätte upplagan av »Neurologi« har en hel del ändrats sedan 2012, skriver Sten Fredrikson, som har läst boken. Han konstaterar också att författarna har lyckats uppdatera sina kapitel så texter känns aktuella i jämförelse med tidigare upplaga, men han efterlyser en större nationell bredd bland författarna och även fler kvinnor.

Koncis bok om det akutgeriatriska omhändertagandet

Koncis bok om det akutgeriatriska omhändertagandet

Akutgeriatrik är en trevlig läsupplevelse som jag är övertygad om kommer att fungera som en utmärkt kunskapskälla för läkarstudenter, som ett stöd för unga oerfarna läkare, som en vän för äldre läkare som behöver uppdatera sina kunskaper och vara nyttig för andra specialistläkare som behöver förstå den speciella geriatriska problematiken, skriver Tommy Cederholm i en recension.

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

»Denna bok kommer att göra skillnad för personer med epilepsi och bör finnas tillgänglig på varje vårdinrättning som ansvarar för patienter med epileptiska anfall.« Torbjörn Tomson har läst Johan Zelanos bok om epilepsi i arbetslivet.

Färsk kunskap och lättläst om psykos

Färsk kunskap om psykos

Bokens författare har gjort en färsk genomgång av kunskapsläget om psykos/schizofreni. Det vilar en hoppfull ton av erfarenhet och optimism över texten. Många fallbeskrivningar ger texten liv, skriver Svante Bäck om boken »Att insjukna i psykos«.

Intressant om forskare vid Lunds universitet

Intressant om forskare vid Lunds universitet

Boken »Framstående medicinska forskare vid Lunds universitet« är den femte i en serie böcker om sjukvård, undervisning och forskning i Skåne utgivna av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet. Boken är rolig att läsa med sina bilder och korta beskrivningar över många forskares och klinikers strävanden under den tidiga medicinska utvecklingen, skriver Gunilla Malm.

En ovärderlig guide vid forskning i medicinhistoria

En guide ovärderlig för den medicinhistoriska forskaren

Utgivningen av »Vården och staten« har gjort det betydligt lättare för alla som önskar skriva svensk medicinhistoria. Verket presenterar vilka möjligheter som finns i de svenska arkiven, skriver Tomas Bro i en recension av två böcker som behandlar de centrala källorna till den svenska hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1960-talet. (1 kommentar)

Inbjudande och lättläst om forskning på fåglars förmågor

Inbjudande och lättläst om forskning på fåglarnas förmågor

I denna bok presenterar neurokemisten Anita Campbell olika aspekter av vetenskaplig forskning som utförts på fåglar. Med författarens neurovetenskapliga bakgrund är det lätt att förstå att boken fokuserar på fåglarnas hörsel, syn och kognitiva förmågor. Peter Stenvinkel har läst boken »Fåglarnas hemligheter«.

Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Utifrån sjukhussängen betraktar Timothy Snyder i sin bok den amerikanska sjukvården. Han konstaterar att alltför många amerikaner dör i unga år och att den förväntade livslängden för dagens unga är lägre än medellivslängden för deras föräldrar. Rätten till frihet medför en rätt till hälsa. Det är en intressant tanke som löper som en röd tråd genom boken, skriver Jonas F Ludvigsson. (4 kommentarer)

1 2 3 21