Charles Anderson är kardiolog. Han har skrivit ett stort antal artiklar, presenterat abstrakt på kongresser och betraktas som framgångsrik. När hans fru dör börjar han ifrågasätta sin tillvaro. Vad vill han med sitt liv. Var det han gjort av värde? 
Som många andra läkare går hans tankar till människor i nöd, utanför det egna i-landet. Charles närvarar vid en föreläsning om en jordbävning i ett fattigt bergsland. Föreläsarens grymma bilder gör ett starkt intryck på Charles, som bestämmer sig för att »göra en insats«. Men verkligheten är inte glamorös. Charles finner snart att relationen till ortsbefolkningen och landets styrande är komplex. Hans möjligheter att göra en insats är små, och det är inte uppenbart att det han gör är gott.
»Right of Thirst« griper tag i läsaren, den är spännande och har djup. Det är en bra kombination.