Författaren, som är kirurg vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, är välkänd för att ha utarbetat checklistor inför kirurgiska ingrepp, och han har gjort stora insatser för att tillämpa dem i klinisk praxis för att öka säkerheten, inte bara i USA utan även i andra delar av världen.
Utgångspunkten för denna bok är beskrivningar av hur den stora ökningen av kunskaper inom sjukvården har medfört en hög grad av komplexitet, men även stress. Av det följer att den vanligaste orsaken till att fel begås inom sjukvården inte är brist på kunskaper utan framför allt oförmåga att använda kunskaperna på ett korrekt sätt. Det är lätt att missa delar av rutinåtgärder, till exempel tillförsel av antibiotika i rätt tid inför en operation. Det anges att hälften av alla kirurgiska komplikationer i USA är möjliga att undvika.
Boken ger exempel på användning av checklistor inom andra komplexa områden: vid stora byggprojekt, vid arbete i restaurangkök, bland investerare och givetvis inom flyget, som var först med att utveckla och använda checklistor.

Boken är lättläst, underhållande och skriven för en bred läsekrets. Läsaren kan inte undvika att bli påverkad och stimulerad till att identifiera komplexa områden där checklistor kan användas. För kirurger finns WHO:s lista med 19 punkter som bland annat tidigare publicerats i New England Journal of Medicine (2009;360:491-9) och Annals of Surgery (2010; 251:976-80), där man kunnat rapportera signifikant minskning av komplikationer och mortalitet efter kirurgiska ingrepp.
Boken kan rekommenderas som stimulans för att använda checklistor. Inte bara de som har övergripande ansvar för patientsäkerhet utan alla som ansvarar för säkerheten hos enskilda patienter bör ha nytta av att läsa boken för att få motivation till att tillämpa de checklistor som finns i dag.