Vår välkände sommarpratare i P1, massmediakändis och infektionsprofessor i Uppsala, Björn Olsen har samlat sitt viktiga budskap i en aktuell, välskriven bok. Första delen ger en fin lättläst historik av influensans historia mot bakgrund av spanska sjukan 1918. I de senare delarna behandlas ganska styvmoderligt nya infektions- och pandemihot på temat ökat globalt resande och »global warming« med denguefeber och andra infektioner på inmarsch i Sydeuropa och kanske även snart här i Norden.
Boken borde vara lämplig bredvidläsning under medicinares och annan sjukvårdspersonals infektionsutbildning och borde kunna inspirera föreläsare till ytterligare fördjupning i detta ämne.

Antibiotikaresistens med snabb spridning från turist- och hälsoresor och »medicinsk turism« är kortfattat och ytligt behandlat. Denna del borde kunna inspirera Björn Olsen och kolleger i infektionsmedicin och medicinsk mikrobiologi till en pandemivolym del 2 för att ge ny, vidare fördjupning i en mycket viktig del av modern medicin med s k resemedicin.
Slutligen borde Olsens bok rekommenderas som läsning för vår hälsominister och andra hälso­politiker som drastiskt omformat och slimmat det centrala Smittskyddsinstitutet (SMI) i Solna, trots många nya pandemi- och andra infektionshot med nya och gamla zoonoser.