Följ med bakom kulisserna till de svenska pansarkryssarna Astras, Kabis och Pharmacias nedgång och fall som svenska »blockbusters«. Författaren Torun Nilssons sätt att hantera det historiska stoffet och den kritiska granskningen i boken »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« för konceptuellt tankarna till Edward Gibbons »Romerska rikets nedgång och fall« i mikroformat.
Läkemedelsindustrin har alltid varit en samverkanspartner för akademin. Båda parter verkar delvis inom samma samhällssegment trots att förutsättningarna inte är identiska. Verksamhetens kvalitet kan mätas på olika sätt och med en mängd olika indikatorer. Från bibliometriska analyser till analyser av kassaflöde och tillväxt. Hur man kalibrerar modellen blir förstås avgörande för signalvärdet till omvärlden, och även för slutresultatet. Om man inte tar hänsyn till randvillkoren och helheten finns en risk att man missar målet.

»När Sverige sålde Nobelprisindustrin« baseras på ett stort antal unika intervjuer med makthavare från flera decennier inom svensk läkemedels- och bioteknikindustri. Efter ett preludium med ett holistiskt svep, presenterar Torun Nilsson en kronologisk analys baserad på både intervjuer och omfattande analyser av aktuella fakta om politisk situation och ägarförhållanden. Bland dem som analyseras och intervjuas kan nämnas Peter Sjöstrand, Håkan Mogren, Mathias Uhlén, Håkan Björklund, Arvid Carlsson, Sören Gyll, Percy Barnevik, Bertil Åberg, Harry Faulkner.
Torun Nilsson beskriver framväxt, forskningsportföljer, fusion, finansiella strategier och i vissa fall förintelse av företagen på ett kvalificerat sätt, och med integritet.
Analyserna är glasklara, och bevekelsegrunderna för monumentala beslut som kommer att ge en långvarig resonans i både svenskt näringsliv och i forskarvärlden framtonar på ett sätt som inte tidigare beskrivits i samtida svensk litteratur. Boken avslutas med träffsäkra analyser och slutsatser.
En intressant detalj är jämförelsen med den danska modellen för att genom stiftelseformen säkra ägandet av danska läkemedelsbolag.
Torun Nilsson skriver initierat och med hög precision. Texten är lättläst och med en dramaturgi som suger in läsaren i texten och handlingen. Initierade biomedicinska fakta och forskningsresultat blandas med en kvalificerad etnografisk och socialantropologisk analys av ingående komponenter, både svenska och utländska.

Boken är ett unikt bidrag till kunskapen om svensk life-science-verksamhet. Den borde bli ett standardverk och förtjänar att läsas av alla som vill vaccineras mot tunnelseende och navelskåderi. Molekylära, genetiska och epigenetiska fynd i all ära, men om dessa fenomen inte speglas mot samhällsutvecklingen i stort kan den återstående relevansen för medborgaren bli mer begränsad. »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« ger näring åt en mer nyanserad bild av hur och varför en utveckling går åt ett visst håll.
Sammanfattningsvis: tillväxt, kvartalsekonomier och chefsersättningsmodeller utan kontroll på ägandet och därmed inflytandet medför risk för urholkning. »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« är utan tvivel ett epokgörande bidrag till svensk samtidshistoria. Den förtjänar att läsas av både studenter, forskare och sjukvårdspersonal och har alla förutsättningar att bli en »blockbuster«.