Med avstamp i en inte ovanlig situation på en vårdcentral, med en förkyld patient som »beställer« en kur antibiotika, tar läkaren och författaren Björn Ramel oss med på en resa över världen och till mikrobiella sevärdheter. En fascinerande resa men med dystra förtecken.

Resistenta bakterier är ett allt större och allt vanligare problem. I länder som Grekland och Indien är detta en konkret svårighet att förhålla sig till i sjukvårdens vardag. Och, boken gör det tydligt att Sverige sannolikt inte kommer att förskonas. Våra resvanor, som turister och som patienter, leder till att resistenta bakterier blir ett ökande problem även för oss. I bokstavlig bemärkelse kommer smittan krypande över landets gränser, inte sällan väl gömd och skyddad i tarmen. När du läser detta kanske du själv bär med dig ovälkomna gäster från din semesterresa.
Den ofantligt stora användningen av antibiotika, 1 miljon ton (!) under de senaste 20 åren, är förstås den enskilt viktigaste anledningen till att resistenta bakterier selekteras fram. Detta faktum vet alla i vården om. Svårigheten i sjukvården ligger i att utarbeta strategier för att minska användningen av antibiotika utan att enskilda patienter utsätts för en risk. Att behandla förkylningar med penicillin, det är förstås onödigt och dumt. Dessvärre är det ju ofta indicerat att använda antibiotika, inte minst inom vissa delar av slutenvården där allt fler patienter med allt svårare sjukdomar behöver en effektiv infektionsbehandling.

I sin reportagebok berättar Björn Ramel fängslande och lättlästa historier med en bred publik framför ögonen. Boken vänder sig alltså inte i första hand till sjukvårdspersonal. Detta gör den i och för sig inte mindre läsvärd, men själv skulle jag gärna ha sett mind­re av beskrivning och mer av analys. Bokens titel »Läkare utan vapen« är också lite missvisande eftersom den behandlar ett stort problemkomplex med patienter å ena sidan och hela sjukvårdsapparaten å andra sidan. Kriget mot resistenta bakterier är ju en fråga om infektionsbekämpning i en vidare bemärkelse. Att läkare minskar sin förskrivning av antibiotika är en självklar strategi. Men, lösningen för framtiden när det gäller resistensutveckling innebär ett större grepp som bland annat handlar om djurhållning, avloppssystem, sjukhusarkitektur, hygienrutiner, smittspårning, och inte minst forskning om nya (och gamla) antimikrobiella motmedel. Om detta hade jag gärna läst mer.