En bok om Internet kan te sig som en paradox men denna guide fungerar som ett bra komplement till den dator som många av oss umgås med i arbetet. Det är en trevlig, humoristisk och lättläst bok. Den vänder sig till sjukvårdsanställda och studerande som söker medicinsk information och har en tydlig allmänmedicinsk profil. I dag finns knappas några IT-illitterata läkare men därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre på att använda de resurser som står till buds. Boken innehåller beskrivningar av femtio riktigt bra webbplatser, genvägar på tangentbordet, smarta inställningar i webbläsaren, hur man surfar säkert och hur man får ut det mesta av Google och vetenskapliga sökmotorer.

Författaren är distriktsläkare, driver webbplatsen ‹www.allmanmedicin.se›, och har varit engagerad i Läkare utan gränser. Han är van vid ett problembaserat lärande och fortsätter att använda detta arbetssätt på nätet och i sin kliniska vardag.
Det första kapitlet ger handfasta tips om hur man hittar ljudillustration för en aortastenos, malariaprofylaxbehov i olika delar av Afrika, patientinformation om koloskopi, innehållet i olika naturmediciner, tips om litteratur för deprimerade patienter, kalkylering av njurfunktion, längden på sjukskrivningen vid tennisarmbåge.

Nästa kapitel handlar om kortkommandon för webbläsare och vanliga program och här hittar jag flera nyttiga tips som säkert kan vara bra för att förhindra musarm. Ett kapitel om att surfa säkert är bra men här är det nog mer hemmaperspektivet än jobbperspektivet som råder. Arbetsplatsanknutna datorer har i dag en hög, ibland för hög, mur mot intrång. Presentationen av olika sökmotorer gav en del nya tips och även här ska jag prova lathunden för Googles funktioner.
Sedan listas femtio bra webbplatser, många redan kända av vården men författarens presentationer ger en fördjupning och tips om användning. Det finns också kommentarer, och där får även Läkartidningen en känga för att sidan som är finansierad av medlemsavgifter »badar i annonser«. Här finns flera sidor med anatomiatlasm, tolkning av bakteriologiska provsvar och kemiska labbsvar svar som går utöver det som finns inom mitt landstings intranät. De flesta sidorna är lite bekanta, men man lär sig förstå att de har lite olika profil och användning för oss i kliniken.
I slutet av boken finns tips om sökningar i Medline och olika MeSH-termer och här faller boken lite utanför sitt syfte. Här är det snarare ett forskarperspektiv som krävs och då är boken lite tunn. Men snart är kanske alla dessa krångliga sökningar i Medline med MeSH-termer passé, för Google Scholar fixar allt på ett intuitivt sätt.
Avslutningen om legala aspekter som ansvar och upphovsrätt är kort men klargörande.