Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han har skrivit flera böcker om samtal och samtalsmetodik samt är en uppskattad föreläsare.
En nyutkommen bok som handlar om att ge det besked som ingen vill höra eller borde behöva ta emot, till exempel uppsägning, negativa myndighetsbesked, dåliga betyg eller det allra värsta – obotlig sjukdom eller anhörigs död.
Boken riktar sig till alla som någon gång hamnar i situationen att lämna svåra besked – till vårdpersonal, socialarbetare, poliser, präster, lärare, chefer. Boken passar också mycket bra för vård-, myndighets- och chefsutbildningar. Man kan även använda den som kurslitteratur och som god handledning.
Den första delen av boken ger insikt i reaktionerna både hos den som tar emot och hos den som lämnar ett svårt besked samt behandlar strategin för hur man lämnar ett besked och för det fortsatta samtalet, som är viktigt.
Den andra delen handlar om mer yrkesspecifika synpunkter, och avslutningsvis finns det checklistor som går att använda i samband med att man ska lämna ett svårt besked. Vidare återges utdrag ur vissa viktiga lagtexter.
De flesta av oss upplever olustkänsla och kanske rentav rädsla när vi måste ge tråkiga besked, till exempel vid ett oväntat dödsfall. Detta är högst mänskligt eftersom vi helst vill lämna glädjande och positiva besked och se vår omgivning tillfredsställd.
Denna bok ger dock en mängd praktiska, konkreta tips och råd om hur man ska agera när man tvingas lämna svåra besked så att det ändå blir så bra som möjligt.
Det råder ingen tvekan om att Jakob Carlander har gedigen erfarenhet i ämnet och att han vet vad han skriver om. På ett enkelt och verklighetsanpassat sätt får han det som är bland det svåraste att verka så lätt. Förutom en uppräkning av sådant som brukar framhållas som viktigt att tänka på – miljön (som kanske inte alltid uppfylls exempelvis i en stressad akutsjukhusmiljö), omgivningen, gott om tid, tidpunkten etcetera – bjuder Jakob Carlander på en mängd beskrivande, lärorika fallexempel. Han går också igenom våra psykologiska försvar på ett lättfattligt sätt och påpekar att man bör tänka på vilket personlighetsdrag den har som tar emot det svåra beskedet. Tror tyvärr att det glöms bort många gånger, och detta tillsammans med bristande egen empati och för lite psykologikunskap kan bidra till att den som lämnar besked inte alltid förstår mottagarens reaktioner.
Mycket bra är att barnsynvinkeln inte glömts bort. Kortfattat diskuteras situationer i vilka barnet antingen är anhörig till den som får ett svårt besked eller själv drabbas av något allvarligt.
Om man ska försöka hitta något negativt så skulle det varit bra med lite mer mångsidig kulturell beskrivning.
Ett extra stort plus – tycker i alla fall jag som nyligen infört Sveriges första barnvårdhund på Lilla Erstagården – är beskrivningen av Jakob Carlanders hund Dante och hur hunden ständigt finns med på hans psykoterapimottagning och sprider lugn samt bidrar till ökad tillit.
”Att lämna svåra besked” är välskriven och lättläst samt har, trots det allvarliga budskapet, även vissa humoristiska inslag. Den lämpar sig således väl för ovannämnda yrkeskategorier och rekommenderas starkt.

Fler recensioner hittar du här:

Senaste recensionerna

»Att lämna svåra besked« av Jakob Carlander