Den här boken är annorlunda och ger ett rikt nytillskott till området rehabilitering. Boken består av sex delar som alla är lättlästa och tillgängliga för såväl patienter som närstående. Delarna är: det akuta stadiet, rehabiliteringen, den nya kroppen, det nya livet, intervjuer med personer med egna erfarenheter och en användbar ordlista. Den svarar på en rad frågor som en nyskadad patient kan få exempelvis efter en traumatisk händelse. Men också svar på frågor som närstående och andra vetgiriga kan ha.
Trafikolyckor, dykolyckor m m är sådana skadehändelser som kan resultera i ryggmärgsskador. Cirka 250 personer drabbas årligen av ryggmärgsskador i Sverige. För en förbättrad rehabilitering, men också information om olika stödinsatser och livsförändringar, ger boken en mycket bra grund.
Richard Levi och Claes Hultling, som tillsammans bildat stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, har tillsammans skrivit denna bok. Den varvas med kunskap i anatomi och rehabilitering men också med existentiella frågor. Boken innehåller avsnitt om sex och samlevnad samt föräldraskap. Detta är frågor och ämnen som är oerhört viktiga men sensitiva. Författarna skriver om den totala livsomställningen vid en ryggmärgsskada.
I bokens inledning skriver de: »Vi vill erbjuda ett ljus i mörkret, i slutet av tunneln. Bäst vägledning får du genom att ta en sak i taget, tillåta känslor att komma till uttryck, gradvis återta ansvaret för ditt liv och aldrig någonsin förlora hoppet.«

Bokens positiva ton och tydliga struktur gör den lättanvänd. Boken kan användas inom en rad utbildningar och är ett rikt tillskott för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och övrig vårdpersonal som är intresserade av rehabilitering.
Bokens stora förtjänst, förutom att det är författarnas specialistområden, är att den är så tillgänglig. Säkerligen är det så att detta måste ha varit författarnas ledstjärna. Och det har de tillsammans lyckats med.


»Spinalishandboken. Ny kraft för skadad ryggmärg« av Richard Levi och Claes Hultling