»Tänk om Lise Meintner hade anat hur mycket skada och skräck som skulle bli följden av hennes upptäckt att uranatomen kan klyvas och materia omvandlas till energi … Mindre än femton år senare detonerade de första atombomberna mot mänskliga mål. Little Boy över Hiroshima och Fat Man över Nagasaki dödade flera hundra tusen människor, genom tryck- och värmevågor och radioaktiv strålning.«

Så skriver Gösta Alfvén, docent och vice ordförande i Stockholm för Svenska läkare mot kärnvapen, SLMK, när föreningen med anledning av sitt 30-årsjubileum ger ut festskriften »Så föddes mitt engagemang för en kärnvapenfri värld«.
Skriften innehåller tio berättelser av svenska läkare om engagemang och arbete mot det stora hotet. Av texterna framgår att problemet är högst påtagligt fortfarande, med tanke på att det finns omkring 20 000 kärnvapen runt om i världen, många »on high alert« med alla de risker som det innebär.

De svenska läkarna påpekar outtröttligt att kärnvapen bryter mot humanitära lagar och i princip är förbjudna enligt Internationella domstolens i Haag rådgivande besked. Ändå finns dessa massförstörelsevapen kvar i vapengömmorna hos stormakter som USA och Ryssland, och i länder med aktuella konflikter som Indien och Paki­stan. Kärnvapen är det »perfekta« vapnet för en terrororganisation som vill hävda sin agenda, varnar läkarna.

SLMK hade som mest 10 000 medlemmar. I dag har antalet krympt till närmare 3 000, vilket är ganska mycket med tanke på att problemet befinner sig i medial skugga. Men SMLK fortsätter att bedriva sitt omfattande informationsarbete, inte minst genom föreningens webbplats .