Där jag läste till läkare (Linköping) var termin 8 »ögonterminen«, men mitt ibland alla uveiter, glaukom och katarakter petade kursledning in en föreläsning om statistik. I kafeterian efteråt var vi många som tittade uppgivet på varandra. Oftalmologi var inte lätt, men statistik … där högg vi i sten.
Det är en allmän föreställning att statistik är svårt, och därför finns också en uppsjö av statistikböcker som tappert försöker guida nybörjaren in i en djungel som inte består av lianer utan av medelvärden och medianer. χ2-test samsas med regressioner och överlevnadsanalyser.
En sådan introduktionsbok är »Statistics at square two« av Michael Campbell. Boken är kort och en fristående fortsättning av »Statistics at Square One« (Swinscow och Campbell).
Boken inleds med ett repetitionskapitel kring modeller, test och data. Därefter avhandlas i tur och ordning multipel linjär regression, logistisk regression, överlevnadsanalyser, »random effects«-modeller, och andra modeller som man kan stöta på i litteraturen.

Tyvärr tycker jag inte att boken når ända fram – det finns bättre böcker för den som vill ha något lättläst och förhållandevis tunt till att börja med. Då slår jag hellre ett slag för »Presenting medical statistics from proposal to publication« av Peacock och Kerry (Oxford Medical Publications, 2007) eller Peats »Statistics workbook for evidence-based health care« (Wiley-Blackwell, BMJ Books 2008), där varje kapitel åtföljs av vetenskapliga (redan publicerade) artiklar som får exemplifiera varje statistisk teknik. Snyggt!


Statistics at square two av Michael Campbell.