Min 17-åring reflekterade nyligen över hur hemskt det måste vara att vara läkare: sitta hela dagarna och lyssna på folks problem. Så tungt och svårt, trodde han. Och visst är det svårt, emellanåt mycket svårt, att inte dras in i patientens oro och göra den till sin genom att beställa en rad prov och undersökningar för att utesluta det ena eller andra. I synnerhet när det egentligen handlar om ångest, som ju kan hanteras på betydligt bättre sätt än de vi oftast har att erbjuda.

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, dis­triktsläkare, föreläsare och författare, upplevde redan som utbildningsläkare att majoriteten av problemen i primärvården kokade ner till ångestsjukdomar, men som initialt tog sig helt olika uttryck. Hon kände därför ett stort behov av att kunna bemöta och hjälpa sina patienter på ett mer adekvat sätt. Sedan flera år tillbaka leder hon nu med stor framgång gruppbehandlingar på sin vårdcentral i Sundbyberg, och hon håller även kurser för andra som vill arbeta enligt samma modell.

I boken »Hej ångest! Körskola till livet« får man ta del av grundprinciperna för behandlingen, och boken kan användas av såväl behandlare som mottagare.
Vårt evolutionärt sett framgångsrika automatiska nervsystem beskrivs, liksom dess baksidor och hur de kan hanteras. Vi får inblick i hur allting hänger ihop, vilka uttryck ångestsjukdomarna tar sig, så att vi kan benämna dem vid deras rätta namn och ge rätt diagnos. Vikten av patientens delaktighet i arbetet enligt kognitiv beteendeterapi, KBT, understryks. Grundbudskapen att man aldrig kan dö av sin ångest och att man alltid kan avbetinga ett betingat beteende framhålls på ett befriande sätt.
Boken innehåller även handfasta övningar och klart upplysande fallbeskrivningar, och den kan användas som självhjälpsbok eller som kurslitteratur i gruppbehandlingen. »Hej ångest! Körskola till livet« inbjuder till att möta patienten på ett nytt sätt, och göra det tunga lite lättare.


Hej ångest! Körskola till livet Författare: John Leander, Sandra af Winklerfelt Hammarberg.