Levande organismer har funnits på jorden sedan åtminstone 3,8 miljarder år. De allra första fick energi från jäsningsprocesser likt dagens jästsvampar. Materialet tröt så småningom, en energikris uppstod, men evolutionen utvecklade nya organismer som fick sin energi från solljus. Processen skapade syrgas, ett veritabelt gift för de flesta, men snart nog uppstod celler som använde syrgas för att bryta ner material från döda celler. Så för två miljarder år sedan fanns tre huvudtyper av organismer. De liknade alla dagens bakterier, hade klent med DNA, och den biologiska informationen räckte inte för att skapa flercelliga organismer. Energiförsörjningen var som sagt osofistikerad: direkt solbestrålning, förbränning av döda organismer, eller ännu enklare – förjäsning av organiskt material. Den simplaste typen kom att stå för det stora genombrottet. Den råkade nämligen »fånga« en liten respirerande organism. Världens bästa förbränningsapparat, mitokondrien, fick skydd bakom en cellvägg. Sedan vet vi hur det gick.
Hjärnceller andas fortare än alla andra celler, och de producerar tio tusen gånger mer energi per sekund än solen i relation till sin vikt. Men inte ens i den friskaste mitokondrie är förbränningen perfekt. Oxiderande avfall genereras, och till exempel Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom eller näthinnedegeneration kan uppstå. Åldrande, synsvaghet och nedsatt minne beror i hög grad på mitokondrien. Å andra sidan – vilka tankar, om ens några, skulle finnas utan mitokondrien?
Gottfried »Jeff« Schatz är en enastående biolog och biokemist som var med och upptäckte mitokondrie-DNA. I boken »A matter of wonder« tar han läsaren med på en svindlande resa. Universums födelse, mitokondrien, vitamin B12, tuberkelbakterien, syn-, hörsel-, smärt- och smakorgan, jordens och kroppens järn, åldrandet, våra gener, pastörisering, konst, musik och mycket mer ryms på 170 sidor. Låter det spretigt är det i själva verket motsatsen. Historik, cellbiologi, forskningsfront, vetenskap och konst knyts samman i poetiska essäer. Boken bör glädja alla med nyfiket sinne och inte minst den som fascineras av vetenskap, konst och kreativitet. Schatz hävdar att vetenskap, när den används rätt, är ett verktyg för att skapa ett humanare universum. »A matter of wonder« är ett elegant steg i den riktningen.