Textboken »Yrkes- och miljödermatologi« finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga (tidigare »Yrkesdermatologi«). Nya avsnitt har tillkommit om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält. Andra nya avsnitt handlar om frisörkemikalier, implantat, kortisonämnen, lokalbedövningsmedel, piercing, tatueringar, tandvårdsmaterial och textilämnen.
Huden är kroppens barriär mot den yttre miljön. I många miljöer utsätts denna barriär för skaderisker, exempelvis vid intensivt våtarbete, smutsiga och oljiga arbetsuppgifter samt vid arbete med allergiframkallande ämnen. Då kan det uppstå eksem och andra hudsjukdomar. Boken »Yrkes- och miljödermatologi« lär oss att hantera dessa risker. Den lär oss hur vi ska behandla och förebygga sjukdomar som uppstår vid skador på vår hud både i arbetet och på fritiden. Boken behandlar de tre huvudområdena inom området.
•Hudsjukdomar som orsakas eller försämras av yttre miljöfaktorer som kan medföra arbetshinder samt uppgifter om dessa sjukdomars uppkomst, utseende, förlopp och behandling.
•Den fysikalisk-kemiska bakgrunden till dessa sjukdomar med beskrivning av allergiframkallande och hudirriterande ämnen och var dessa ämnen förekommer i vår yttre miljö.
•Psykosociala konsekvenser av yrkeshudsjukdomar, prevention, rehabilitering och andra sociala aspekter får en allsidig belysning.
Boken informerar om sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna, arbetsrättsliga frågor, arbetsmarknaden, omskolning och omplacering.

Boken är rik, välskriven och välavvägd. I den finner man all väsentlig kunskap inom de olika områdena. Denna koncentrerade kunskap är viktig för dermatologer och företagsläkare. Boken bör finnas hos allmänläkare, inom företagshälsovård och på vårdcentraler.

Vi är lyckligt lottade som har tillgång till denna bok. Internationellt finns ingen aktuell motsvarighet. Boken bör snarast översättas till engelska. Internationellt finns i dag endast en bra yrkesdermatologisk bok, men den är 800 sidor tjock och 12 år gammal: Adams RM. »Occupational skin disease«, 3rd ed (1999). Allt väsentligt från denna bok tillsammans med nya rön finns i Fregerts et al:s bok. Det finns två stora standardverk om kontaktdermatit: Rietschel RL, Fowler JF Jr. »Fisher´s Contact dermatitis«, 6th ed (2008) och Johansen JD, Frosch PJ, Lepoittevin J P. »Contact dermatitis«, 5th ed (2010). Dessa båda böcker tränger djupare och mer detaljerat in i problemen med kontakteksem och epikutantestning, men det som rör yrkeshudsjukdomar finns väl beskrivet i Fregerts et al:s lärobok i yrkes- och miljödermatologi.