»Att leva är att ta mått på ett under«, skriver författaren Björn Ranelid i förordet till en annorlunda bok som gavs ut i Lund förra året. »En annorlunda resa i vårt inre« är ett multikonstverk som tilltalar sina läsare på tre mycket olika språk. Medicinarens sakliga framställning av funktionerna hos kroppsdelar och organ varvas med poetens vidlyftiga tankeutflykter, medan allt kopplas till det visuella språket hos en rad mästerligt utförda medicinska illustrationer. Bokens författare, kirurgiprofessorn Ingemar Ihse, socionomen/poeten Bo Bjelvehammar och bildkonstnären/medicinske illustratören Bo Veisland, har tillsammans skapat en volym som tar mått på många av människokroppens under.

Läsaren får i tur och ordning veta vad som händer i hjärnan när man vill göra guld, som Strindberg, och hur hjärtats hålrum är kopplade till de många blodkärl som leder dit respektive därifrån.
Vi får veta att Descartes hade fel i fråga om själens säte: det är inte tallkottkörteln, utan det utomjordiskt säregna bihang som läkare kallar för pankreas och patienter för bukspottkörteln. Denna körtel »rider över kotpelaren« och massproducerar livsnödvändiga hormoner, exempelvis insulin, som gör att vi kan smälta vår föda och hålla kroppen vid liv. Pankreas är – precis som det anstår en själ – något svårhanterligt, omtalar boken. »Ingenting tycks hjälpa när kriser uppstår på Nordirland, i Mellanöstern – och i pankreas«, har invärtesmedicinare och kirurger länge sagt.
Förr i tiden stod man mer eller mindre handfallen om bukspottkörteln drabbades av en tumör eller inflammation, eller om dess insulinproducerande celler – de Langerhansska öarna – slutade fungera. I dag är pankreaskirurgi inte längre den riskfyllda hantering som den var för 20–30 år sedan: åtta av tio patienter med svår pankreatit överlever numera sina operationer. Och de Langerhansska öarnas produktion kan ersättas med insulin utifrån eller genom transplantation.

»En annorlunda resa i vårt inre« är späckad med åskådliga närbilder av en rad utvalda organ som beskrivs i minsta detalj. Den som inte nöjer sig med stillbildernas detaljrikedom kan följa bokens förgrening till Internet och webbsidan ‹www.enannorlundaresa.se›. Där finns rörliga bilder animerade av Bo Veisland, sedan många år känd som en framstående medicinsk illustratör. Med hjälp av hans animationer kan man följa hjärtats arbete, se hjärtslagen eller resa med ljudet genom örat i 3D. Det som känns mest är animationen av en regelrätt rotfyllning av en tand, skildrat från första borrkontakt till sista åtdragningen av en skruv rätt ner i tandroten. Materialet är såväl konst som informativt undervisningsmaterial.