Medicinsk sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred
292 sidor
Andra upplagan
Författare: Rikke Lund, Ulla Christiansen, Lars Iversen.
Förlag: Munksgaard Danmark; 2011
ISBN 978-87-628-0944-4Reumatologi
522 sidor.
Tredje upplagan
Författare: Jan Pødenphant, m fl, redaktörer
Förlag: FADL’s Forlag; 2012
ISBN 978-87-7749-604-2Obstetrisk öppenvård
384 sidor
Tredje upplagan
Författare: Karel Marsál, Lars Grennert (redaktörer)
Förlag: Liber; 2011
ISBN 978-91-47-09959-7Urologi
550 sidor
Andra upplagan
Författare: Jan-Erik Damber, Ralph Peeker (redaktörer).
Förlag: Studentlitteratur; 2012
ISBN 978-91-44-07592-1Palliativ medicin och vård
432 sidor
Fjärde upplagan
Författare: Peter Strang, Barbro Beck-Friis (redaktörer)
Förlag: Liber; 2012
ISBN 978-91-47-10538-0