En spännande lärobok i eko­kardio­grafi har nyligen utgivits av docenten Magnus Edner, som med 25 års erfarenhet i ämnet samlat på sig ett stort antal kliniska fall med tillhörande ekokardiografisk dokumentation.
Denna lärobok i praktisk ekokardiografi vänder sig i första hand till blivande kardiologer, eller till dem som behöver ett instrument med hjälp av vilket de kan hålla sina ekokardiografiska kunskaper vid liv.
Angreppspunkten är att läsaren placeras rakt in i ett kliniskt problem, som exempelvis vid arbetet på en akutmottagning. Direkta utdrag ur journalhandlingar kopplade till EKG, laboratoriesvar och ekokardiografiska bilder gör att man ställs inför ett mycket realistiskt perspektiv som på ett bra sätt speglar vår kliniska vardag. Stillbilder i boken från undersökningarna kompletteras med en DVD, där korta inspelningar från varje fall finns att tillgå, vilket är en av styrkorna med läromedlet.
Boken tar upp 55 fallbeskrivningar från de flesta områden inom kardiologin, till exempel akuta koronara syndrom, hjärtsvikt/kardiomyopatier, oklara blåsljud och aorta- och mitralisklaffvitier, pulmonell hypertension, myokardit, perikardit, tamponad och GUCH-fall samt ett par mer ovanliga tillstånd. I vissa fall är inspelningarna svårtolkade och en kommentar till bildmaterialet skulle ha varit värdefull.
Det pedagogiska upplägget är intressant. Till varje fall hör en faktaruta med relevant allmän information kring det specifika problemet samt en ruta där läsaren får frågor att fundera över. Att utgå från kliniska problem är ett effektivt, roligt och mer stimulerande sätt att tillägna sig nya kunskaper. Utgången av fallen och alla svar ges inte alltid i boken, varför det kan vara bra att en kardiolog deltar i genomgången när boken används som läromedel i en undervisningssituation. Längst bak finns korta kliniska kommentarer till varje fall som bidrar till att avrunda och komplettera.
Den här boken innebär ett ytterligare tillskott i arsenalen av läromedel kring ekokardiografi, och den kan bli ett bra komplement i undervisningen i läkarnas grundutbildning, men främst till läkare inom specialistutbildning i kardiologi. Den kan också vara ett hjälpmedel och en faktabas att gå till för repetition för praktiserande kardiologer.
Boken rekommenderas varmt.


Ekokardiografi i klinisk praxis: 55 fallbeskrivningar. Författare: Magnus Edner