Boken »Sår« kom första gången 1995 och nu kommer en efterlängtad reviderad upplaga.
Bokens författare, Christina Lindholm, professor vid Sophiahemmet Högskola/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, är sedan många år en engagerad kliniker, internationellt erkänd föreläsare och utbildare inom området sår. Hon har sett hur detta specifika medicinska område har vuxit under de senaste decennierna och utvecklats till en klinisk specialitet.
Syftet med boken »Sår« är att den ska tjäna som en inspirations- och kunskapskälla för att öka intresset för patienter med svårläkta sår.
Författarens strävan har varit att ge en vetenskaplig och klinisk förankring i ämnet sår, vilket hon lyckats med i denna omfattande bok, där mer än 600 referenser ger underlag till praktiska behandlingsstrategier.

2012 års upplaga ger en täckande bild av hur sårområdet ser ut i dag, och boken kan med fördel läsas av all personal som behandlar svårläkta sår, av studenter som vill ta del av ny kunskap och av läkare som vill fördjupa sig i ämnet.
Boken är föredömligt indelad i kortare kapitel, som kan läsas var för sig. Kapitlen täcker allt från historik via definitioner, sårläkning och sårbedömning till akuta sår, bensår, trycksår, fotsår hos diabetiker, maligna tumörsår, sårinfektion, läkningshämmande faktorer, sårsmärta, lokal sårbehandling till avancerad och biologisk sårbehandling och omvårdnad. De enskilda kapitlen utmynnar i aktuell sårbehandling, vilket åskådliggörs genom rikliga och översiktliga illust­rationer. Ett kapitel handlägger hälsoekonomiska och juridiska aspekter på sår.

Bokens bilagor för dokumentation saknar dock en hänvisning till det nationella kvalitetsregistret RiksSår, som på ett strukturerat sätt säkerställer diagnos och behandlingar.
Bilagorna, som riktar sig direkt till patienter med svårläkta sår, i slutet av boken är föredömliga.
Christina Lindholms engagemang och gedigna kunskaper gör detta komplexa ämne överskådligt och högst intressant. Boken »Sår« är en efterlängtad kunskapsplattform då den uppfyller behoven hos en bred målgrupp och är ovärderlig både i den kliniska verksamheten och som utbildningsmaterial.


Sår av Christina Lindholm