Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC vid Karolinska institutet, presenterar sin verksamhet i en vetenskaplig rapport utformad som en vacker blädderbok, typ »coffee-table«. Aptitligt formgiven, påkostat tryckt med massor av färgbilder, berättar boken om den framkantsforskning inom modern klinisk vetenskap som institutionen är engagerad i. Ett tiotal forskningsområden beskrivs i text och bild riktade till en bredare läsekrets, som inte nödvändigtvis behöver några förkunskaper i medicin eller medicinteknik.

I de innovativa metoder som redan funnit tillämpning i kliniken har ­­»…knivskarp kunskap och humanism kompletterats med biologisk systemkunskap«, skriver CLINTEK:s prefekt, professor Li Felländer-Tsai, i förordet.
»När framtiden är här« (som boken heter) visar bland mycket annat hur stamceller och nanoteknik har börjat användas för att konstruera luftstrupe och bronker som sedan opereras in i en patient. Den konstgjorda luftstrupen »odlas fram« av patientens egna stamceller i en bioreaktor en kort tid före operationen.

Ett annat område med rasande utveckling, som boken rapporterar om, är tillämpningen av nya medicinska avbildningstekniker. En teknik kallad hybriddimaging framställer till exempel allt bättre bilder försedda med en femte dimension. »Förutom 3D- och tidsaspekten blir effekten när t ex CT och PET kombineras att man får ytterligare två vyer av samma undersökningsområde. Man kan då exempelvis se exakt var en tumör i levern sitter, vilket annars inte kan ske med samma precision.« De nya sätten att visualisera sjukdomsmekanismerna bidrar till en mycket bättre förståelse av sjukdomarna, konstaterar en forskare i boken.


»När framtiden är här«, utgiven av Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet.