Redaktörerna har i denna bok samlat texter från 14 författare, alla med stor egen erfarenhet av förbättringsarbete. Resultatet har blivit bra. Bokens målgrupp, studenter på grundläggande nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna, har här en värdefull källa till kunskap om varför förbättringsarbete i sjukvården måste ske, och hur detta arbete kan och bör ske.

Boken är indelad i 13 kapitel, vilka spänner över ämnen allt från genomgångar av underliggande teoretiska grundvalar, hälsoekonomi och förändringsledarskap till exempel på genomförda förbättringsarbeten. Läsaren finner både teoretiska genomgångar av ledarskapsmodeller och konkreta exempel på hur stora och små förbättringsarbeten kan se ut. Boken innehåller mycket att inspireras av och reflektera över. Frågorna i slutet av varje kapitel stimulerar till egna funderingar och idéer. Texterna är genomgående anpassade för målgruppen. En viss naturlig variation i ton och anslag mellan texterna är sannolikt oundviklig, men stör inte, utan ger bara bredd och djup åt innehållet.
Tyvärr förekommer i stort sett i varje kapitel ett antal korrekturfel, något som stör och med fördel kan rättas till i kommande upplagor.

Det är min bedömning att denna bok fyller en väsentlig plats på de svenska grundutbildningarna inom sjukvården, men att även andra kategorier (exempelvis läkare under ST-tjänstgöring eller sjuksköterskor under vidareutbildning) har glädje av denna bok.


Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Gun Nordström, Bodil Wilde-Larsson (redaktörer)